Pam fod y Brifysgol yn gweithredu Safonau Iaith?

  • Fel nifer o gyrff cyhoeddus eraill yng Nghymru, gan gynnwys pob prifysgol, mae’n ofynnol i’r Brifysgol gydymffurfio â'r Safonau Iaith yn unol â Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Gosodowyd y Safonau Iaith ar Brifysgol Aberystwyth ar 1 Ebrill 2018 ac mae iddynt statws statudol.