Nid wyf yn siarad Cymraeg felly a yw’r Safonau Iaith yn berthnasol i mi?

  • Mae gofynion y Safonau Iaith yn berthnasol i bawb sy'n gweithio yn y Brifysgol ac y mae'n hollbwysig fod staff y Brifysgol yn cydymffurfio â gofynion y Safonau Iaith ac yn sicrhau bod eu gweithredu, a chofio am yr angen i wneud hynny, yn dod yn rhan annatod a chwbl naturiol o'u gwaith bob dydd.
  • Mae Canolfan Gwasanaethau’r Gymraeg yn rhoi cyngor ar bob agwedd o’r Safonau Iaith; cysylltwch â ni os nad ydych yn siŵr.