Sut ydw i’n darganfod a yw rhywun yn dymuno derbyn gohebiaeth gan y Brifysgol yn Gymraeg neu’n ddwyieithog?

  • Ceir cofnod o ddewis iaith myfyrwyr ar gronfa ddata AStRA a cheir cofnod o ddewis iaith staff ar gronfa ddata Adnoddau Dynol. Os nad ydych yn siŵr gohebwch yn ddwyieithog gan ateb yr ohebiaeth wedyn yn yr iaith a ddewiswyd gan y derbynnydd. Os yw’r unigolyn eisoes wedi gohebu â chi defnyddiwch iaith yr ohebiaeth honno oni nodir yn wahanol.