Sut allaf i gael gafael ar fathodyn/cortyn gwddf melyn Iaith Gwaith sy’n dangos fy mod yn medru neu’n dysgu siarad Cymraeg?

  • Cysylltwch â’r Ganolfan i dderbyn eich bathodyn/cortyn gwddf a chofiwch ei wisgo, yn enwedig yn ystod diwrnodau ymweld a diwrnodau agored y Brifysgol ac os ydych yn gweithio mewn derbynfa.