Atebion e-bost awtomatig

Yn mynd ar wyliau? Yn absennol o'r swyddfa? Cofiwch fod rhaid i atebion e-bost awtomatig fod yn ddwyieithog. Dyma ddolen i enghreifftiau y gallwch eu copio a'u gludo cyn eu haddasu ar gyfer eich anghenion chi. Atebion e-bost awtomatig