Gwybodaeth i fyfyrwyr am ddysgu Cymraeg a gloywi iaith

Dysgu Cymraeg

Mae tair ffordd o ddysgu Cymraeg fel myfyriwr yn y Brifysgol

Modiwlau i ddechreuwyr

Mae Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn cynnig dau fodiwl i ddechreuwyr:

Mae'n bosib y bydd yn opsiwn ichi ddilyn y modiwlau hyn ar eich cynllun gradd er eich bod chi'n astudio mewn adran arall.  Bydd angen ichi drafod hyn â'ch adran wrth gofrestru.

Gwersi Cymraeg i Oedolion

Gallwch ymuno ag un o ddosbarthiadau dysgu Cymraeg y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a redir yn lleol gan dîm Dysgu Cymraeg Ceredigion Powys a Sir Gâr a leolir yn y Brifysgol. Ceir dosbarthiadau yn ystod y dydd a'r hwyrnos a gallwch ddewis rhwng cwrs dwys o ddwy awr ddwywaith yr wythnos, neu, yn fwy hamddenol, un wers ddwy awr yr wythnos.  Mae ffioedd gostyngedig i fyfyrwyr ac mae dosbarthiadau ar gael i siaradwyr ar bob lefel o ddechreuwyr i siaradwyr rhugl.  Cysylltwch â dysgucymraeg@aber.ac.uk neu 0800 876 6975 am ragor o wybodaeth.

Gwersi UMCA

Gallwch ddilyn y ffordd fwy anffurfiol o ddysgu Cymraeg drwy ymuno â dosbarthiadau UMCA (Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth) sydd am ddim.  Dysgir y dosbarthiadau gan fyfyrwyr o'u gwirfodd.  Mae hyn yn ffordd wych i gwrdd â myfyrwyr eraill sy'n siarad neu'n dysgu Cymraeg.  Mae dosbarthiadau ar gael ar sawl lefel.  Cysylltwch ag umca@aber.ac.uk am ragor o wybodaeth. 

Gwella eich Cymraeg

Efallai astudioch chi drwy'r Gymraeg neu ddilyn cwrs Cymraeg Ail Iaith yn yr ysgol ond eich bod chi wedi colli hyder neu'n ofni anghofio'r hyn a ddysgoch chi.  Mae sawl opsiwn ar gael.

Modiwlau Cymraeg ail iaith

Mae Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn cynnig nifer o fodiwlau i fyfyrwyr ail iaith sy'n datblygu eu sgiliau ysgrifennu a llafar yn Gymraeg, megis:

  • CY11620 - Trafod y Byd Cyfoes trwy'r Gymraeg
  • CY11700 - Ysgrifennu Cymraeg Graenus

Mae'n bosib y bydd yn opsiwn ichi ddilyn y modiwlau hyn ar eich cynllun gradd er eich bod chi'n astudio mewn adran arall.  Bydd angen ichi drafod hyn â'ch adran wrth gofrestru.

Modiwlau Cymraeg iaith gyntaf

Mae Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn cynnig nifer o fodiwlau gloywi iaith i fyfyrwyr iaith gyntaf, megis:

Mae'n bosib y bydd yn opsiwn ichi ddilyn y modiwlau hyn ar eich cynllun gradd er eich bod chi'n astudio mewn adran arall.  Bydd angen ichi drafod hyn â'ch adran wrth gofrestru.

Gwersi Cymraeg i Oedolion

Gallwch ymuno ag un o ddosbarthiadau gloywi iaith y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a redir yn lleol gan dîm  a leolir yn y Brifysgol. Ceir dosbarthiadau yn ystod y dydd a'r hwyrnos.  Cysylltwch â dysgucymraeg@aber.ac.uk neu 0800 876 6975 am ragor o wybodaeth.

Tystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae’r Dystysgrif wedi ei datblygu er mwyn galluogi myfyrwyr sy’n astudio yng Nghymru i ennill tystysgrif sy’n dangos tystiolaeth o’u sgiliau iaith, a’u gallu i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg.  I baratoi myfyrwyr at y dystysgrif, mae Tiwtor Sgiliau Iaith ar gael sy'n cynnig sesiynau grŵp gloywi iaith am ddim i fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yn y meysydd canlynol:

  • Gwallau iaith cyffredin
  • Trawsieithu
  • Gwneud cyflwyniadau llafar
  • Ysgrifennu rhydd

Mae hi hefyd yn gallu darparu cymorth un wrth un. Mae'r sesiynau grŵp a'r cymorth un wrth un yn agored i bob myfyriwr boed yn bwriadu sefyll y Dystysgrif ai peidio.  Yn ogystal, mae cyfres o adnoddau i ddatblygu sgiliau iaith ar gael ar wefan y Coleg Cymraeg. Cysylltwch â'r Tiwtor Sgiliau Iaith am ragor o wybodaeth ar sgiliau@aber.ac.uk.