Llety

Gwarant o lety prifysgol  i bob myfyrwyr y flwyddyn 1af sydd wedi ymgeisio trwy glirio*

Am fwy o wybodaeth, edrychwch ar ein tudalenau Israddedigion Newydd.

Pam byw gyda ni?

 • Dim ond £100 o Ffi Derbyn i'w dalu
 • Yr holl filiau ynni yn gynwysedig
 • Rhyngrwyd gwifredig a di-wifr cyflymder uchel yn gynwysedig
 • AELODAETH blatinwm rad ac am ddim yn y Ganolfan Chwaraeon er budd eich iechyd a'ch lles
 • Yswiriant yn gynwysedign
 • Help a chymorth 24/7 - Gan gynnwys derbynfa wedi'i staffio
 • Canolfannau dysgu 24/7 o fewn cyrraedd yn hawdd i'ch llety
 • Adnoddau golchi dillad ar y safle
 • Lleoliad cyfleus yn agos i'r adnoddau academaidd ac adnoddau'r campws, yn ogystal â chanol y dref
 • Cynlluniau talu ar gael ar gyfer ffioedd llety
 • Cytundebau Trwydded Sengl - nid cyd ac unigol (felly nid ydych chi'n gyfrifol am dalu rhent pobl eraill) ac nid oes angen 'Gwarantwyr'
 • Dewis i fyw gyda'ch ffrindiau mewn fflatiau/tai sydd â rhwng 2 a 10 o ystafelloedd gwely
 • Amrywiaeth o hydoedd trwyddedau a llety haf y Brifysgol ar gael

Cewch ragor o wybodaeth ynghylch sut i wneud cais am lety drwy’r broses Glirio yn ein Hadran Cwestiynau Cyffredin.

 

*Byddwn yn ymdrechu i ddarparu llety Prifysgol i chi sy'n addas i'ch anghenion. Fodd bynnag, sylwer ein bod dim ond yn gwarantu llety Prifysgol i Fyfyrwyr Israddedig Clirio lle derbynnir y ceisiadau cyn 1 Medi. Ymdrinnir â cheisiadau ar sail y cyntaf i'r felin.