Clirio: Egluro’r broses

Egluro’r broses Clirio

Mae’r broses Clirio’n gyfle i chi ystyried eich opsiynau prifysgol. Gall Clirio fod yn opsiwn os nad oedd eich canlyniadau’r hyn oeddech yn ei ddisgwyl, rydych wedi newid eich meddwl ar eich dewis cwrs neu ble yr hoffech astudio neu efallai eich bod newydd benderfynu gwneud cais i astudio yn y brifysgol.

Nid yw pob prifysgol neu gwrs ar gael drwy Clirio, felly mae’n werth gwneud ychydig o ymchwil i weld beth sydd ar gael cyn derbyn eich canlyniadau. Derbyniodd tua 50,000 o ymgeiswyr le mewn prifysgol drwy’r broses Clirio llynedd ac mae gan Brifysgol Aberystwyth llefydd Clirio ar gael ar ystod eang o gyrsiau.

Ydw i’n gymwys ar gyfer Clirio?

Gallwch ddefnyddio Clirio:

 • os wnaethoch gais ar ôl 30 Mehefin 2021
 • os wnaethoch gais cyn 30 Mehefin 2021 ond heb dderbyn cynnig (neu heb dderbyn cynigion roeddech eisiau eu derbyn)
 • os na wnaethoch gwrdd â gofynion eich cynnig ac ni wnaeth eich dewis prifysgol cadarn neu yswiriant gadarnhau eich lle.

Paratoi ar gyfer Clirio

Gall Clirio fod yn amser bryderus i nifer o fyfyrwyr. Rydym ni yma i’ch helpu ac rydym am sicrhau ein bod ni’n darparu cymaint o arweiniad â phosib i wneud y profiad Clirio mor syml ag sy’n bosib. Mae Clirio’n broses cyflym; mae rhan fwyaf o’r myfyrwyr yn barod i wneud galwadau ffôn a darganfod pa gyrsiau sydd ar gael mewn prifysgolion yn gynnar ar ddiwrnod canlyniadau Lefel A. Mae paratoi’n allweddol i gael lle ar eich cwrs dymunol.

Nid yw hi’n rhy gynnar i ddechrau ymchwilio, boed hynny i ddarganfod mwy am Aberystwyth neu i wneud rhestr o gyrsiau sydd o ddiddordeb i chi. Gorau po gyntaf i chi ddewis pa gwrs i’w wneud, er mwyn gallu ymholi’n gynnar ar ddiwrnod canlyniadau Lefel A.

Canlyniadau

Ar ôl derbyn eich canlyniadau, mewngofnodwch i ‘UCAS Track’ i weld statws eich cais.

Os yw eich canlyniadau:

 • yn ôl y disgwyl ac mae eich lle wedi’i gadarnhau gan brifysgol, ni fydd angen i chi fynd drwy Clirio
 • yn well na’r disgwyl - fe allech ddefnyddio’r broses Addasu i edrych am gwrs arall
 • ddim cystal â’r disgwyl ac rydych heb gynnig byddwch yn cael eich cynnwys yn y broses Clirio.

Sut gallaf ymgeisio drwy Clirio?

Os ydych chi yn y broses Clirio edrychwch ar wefan UCAS am restr o gyrsiau sydd â llefydd ar gael. Does dim rhaid i chi gadw at eich dewis pwnc gwreiddiol. Fydd angen i chi gysylltu’n uniongyrchol â phrifysgolion i weld â allant roi cynnig i chi.

Cysylltwch gyda thîm Clirio Prifysgol Aberystwyth drwy ein llinell gymorth Clirio (0800 121 40 80). Rydym yn argymell eich bod yn ceisio casglu’r wybodaeth canlynol cyn cysylltu gyda ni:

 • Rhif Clirio (i’w weld ar UCAS Track)
 • Rhif Personol UCAS
 • Cymwysterau (gan gynnwys Lefel A, Lefel AS, TGAU a chanlyniadau cyfatebol)
 • Manylion mewngofnodi UCAS Track
 • Gwybodaeth am eich dewis cwrs.

Os ydych chi’n cael cynnig ar lafar gan brifysgol ac am dderbyn y cynnig, bydd angen i chi ychwanegu’r cwrs fel eich dewis Clirio ar UCAS Track. Nodwch, mai dim ond un dewis Clirio y byddwch chi’n gallu ei nodi. Bydd UCAS Track ar agor o 3pm ar ddiwrnod canlyniadau Lefel A i chi ychwanegu eich dewis Clirio.

Beth yw Addasu?

Os byddwch yn derbyn graddau uwch na’r disgwyl, efallai y byddwch yn gymwys i edrych ar gyrsiau eraill sydd â gofynion mynediad uwch – gan gadw eich lle sydd eisoes wedi’i gadarnhau.