Clirio: Egluro’r broses

Rhif Ffôn Arbennig Clirio (Llinell ffôn ddi-dâl): 0800 121 40 80

Clirio egluro’r broses

Mae Clirio’n gyfle i chi i ystyried eich opsiynau os nad ydych wedi cael lle mewn prifysgol ym mis Medi.

Beth yw Clirio?

Clirio yw’r broses lle y gall darpar fyfyrwyr nad oes ganddynt gynigion ar hyn o bryd ddod o hyd i gyrsiau mewn prifysgol lle mae lleoedd ar gael. Cafodd tua 50,000 o ymgeiswyr le drwy’r broses Glirio y llynedd. Mae gan Brifysgol Aberystwyth nifer cyfyngedig o leoedd gwag Clirio ar gael ar draws y Brifysgol gyfan.

Ydw i’n gymwys ar gyfer y broses Glirio?

Cewch ddefnyddio’r broses Glirio:

  • os gwnaethoch gais ar ôl 30 Mehefin 2020
  • os gwnaethoch gais cyn 30 Mehefin 2020 ond na chawsoch yr un cynnig (neu os na chawsoch gynnig roeddech eisiau ei dderbyn)
  • os na wnaethoch fodloni amodau eich cynnig ac os na chawsoch le yn y prifysgolion oedd yn ddewis cadarn ac yn ddewis yswiriant i chi.