Camau y Broses Glirio

Os ydych yn poeni am eich canlyniadau, dechreuwch chwilio am gyrsiau eraill nawr er mwyn bod yn barod ar gyfer y broses Glirio.

Canlyniadau

  • Yn ôl y disgwyl: Os yw eich lle wedi’i gadarnhau gan brifysgol, fyddwch chi ddim yn mynd drwy’r broses Glirio.
  • Yn well na’r disgwyl: Gallech ddefnyddio’r broses Addasu i ddewis cwrs arall.
  • Ddim cystal â’r disgwyl neu heb gynigion: Mae’n bryd i chi gychwyn ar y broses Glirio a dod o hyd i’r cwrs sy’n iawn i chi.

Gwefan UCAS

  • Ewch i www.ucas.com ac edrych ar ‘UCAS Track.’ Os nad oes gennych gynigion, fe welwch eich rhif clirio yma.
  • Bydd UCAS yn diweddaru rhestr y cyrsiau sy’n dal i gynnig lleoedd. Does dim rhaid i chi gadw at y cwrs y gwnaethoch ei ddewis yn wreiddiol.
  • Paratowch i siarad â phrifysgolion. Mae’r rhan fwyaf o brifysgolion yn agor llinell ffôn arbennig ar gyfer y broses Glirio ar fore diwrnod y canlyniadau. Bydd angen eich canlyniadau arnoch, eich rhif personol UCAS, y cwrs yr hoffech ei astudio, eich cyfeiriad e-bost a phapur a phensel wrth law.
  • Gallwch ychwanegu eich dewis Clirio ar UCAS Track o 3yh ar y 10 Awst 2021 sef diwrnod canlyniadau.

Beth nesaf?

  • Beth am fynd i ymweld â’r brifysgol rydych wedi’i ddewis
  • Cofiwch hefyd drefnu eich Cyllid Myfyrwyr a’ch Llety.