Cyngor Clirio i Athrawon ac Cynghorwyr Gyrfaoedd

Rhif Ffôn Arbennig Clirio (Llinell ffôn ddi-dâl): 0800 121 40 80

Rydym yn gwybod y gall y broses Glirio fod yn gyfnod o straen i ddisgyblion a staff wrth i’r canlyniadau ddod i mewn. Rydym eisiau gwneud yn siŵr ein bod yn darparu cymaint â phosibl o gyfarwyddyd i helpu i wneud y broses yn haws i’r disgyblion a sicrhau lle iddynt mewn prifysgol yn astudio’r cwrs o’u dewis.

Isod ceir atebion i gwestiynau Clirio cyffredin gan athrawon ac ymgynghorwyr gyrfaoedd. Os oes gennych chi ymholiad nad ydym yn ei ateb yma, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen ar waelod y dudalen.

Sut y gall disgyblion gysylltu â Phrifysgol Aberystwyth?

  • Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch clirio, ffoniwch ein llinell frys arbennig ar 0800 121 4080

A fydd disgyblion yn cael cynnig dros y ffôn pan fyddant yn ffonio?

  • Byddant - cyhyd â bod y disgyblion yn bodloni’r gofynion mynediad a bod lleoedd ar gael ar y cwrs y maent yn gwneud cais amdano, gallant gael cynnig dros y ffôn. Unwaith y caiff cynnig llafar ei wneud, byddwn yn e-bostio eto ymhen rhai oriau gyda’r cynnig ysgrifenedig swyddogol, ac yna bydd angen iddynt dderbyn y cynnig cyn gynted â phosibl.

A gaiff disgyblion Clirio ymweld â’r brifysgol?

A all disgyblion Clirio gael llety ym Mhrifysgol Aberystwyth?

  • Gallant, mae sicrwydd llety i holl fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf.

A oes gennych chi unrhyw gyngor i rieni ynghylch Clirio?

A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau a chyngor i ddisgyblion?