Sut mae clirio'n gweithio

Biologists working on specialist equipment within the Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences.

Mae’r clirio yn agor yn swyddogol ar 5 Gorffennaf 2022. Wrth i ddyddiad y canlyniadau nesáu, byddwch yn teimlo cymysgedd o gyffro a nerfusrwydd.  Ar y tudalennau hyn, fe gewch wybodaeth, cyngor ac arweiniad hanfodol i’ch helpu i fynd drwy Glirio 2022 yn llwyddiannus.