Ein Lleoliad

Aerial image of Fferm Penglais

Lleoliad eithriadol i fyw a dysgu.

O gampws Penglais dyw hi’n ddim o dro i lawr y rhiw i dref lan môr hanesyddol Aberystwyth, sy’n aml yn cael ei galw’n brifddinas ddiwylliannol Cymru.

Bydd popeth sydd ei angen arnoch o fewn cyrraedd hwylus ar Gampws Penglais Prifysgol Aberystwyth, ac mae’r gwasanaethau a’r cyfleusterau pwysicaf wedi’u crynhoi yng nghanol y campws. Mae’r campws hefyd o fewn pellter cerdded o dref a phromenad enwog Aberystwyth. Ar y campws mae ein llety i fyfyrwyr, bwytai a chaffis, Undeb y Myfyrwyr a chyfleusterau dysgu ac astudio, gan gynnwys dwy lyfrgell astudio, ac mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru (sy’n llyfrgell hawlfraint) y drws nesaf i’r campws.