Ymweld â Ni

I wneud pethau’n haws, byddwn yn cyfrannu tuag at eich treuliau pan fyddwch yn ymweld a ni. Bydd hyn yn cynnwys cinio am ddim yn ystod y diwrnod y byddwch yn ymweld, ac bydd modd i chi hawlio cyfraniad tuag at eich costau teithio, hyd at uchafswm o £75 (yn seilieding ar belter taith un ffordd rhwng eich cod post cartref a chod post Prifysgol penodol)

Milltir

Hawliad

Llai na 75 milltir

£15.00

75–174 milltir

£40.00

Mwy na 175 milltir

£75.00