Mrs Cet Morgan

Mrs Cet Morgan

Swyddog Rhaglen Cymraeg i Oedolion

Cymraeg i Oedolion

Manylion Cyswllt

Gwybodaeth Ychwanegol

Cyfrifoldebau

Rwyf yn gyfrifol am y dderbynfa i'r Ganolfan Cymraeg i Oedolion. Rwyf hefyd yn cynorthwyo gyda gweithgareddau marchnata'r Ganolfan. Rwyf yn gweithio rhan amser (dydd Mawrth a Mercher)