Mr Joe Smith

Mr Joe Smith

Rheolwr Cyhoeddiadau Print a Digidol

Yr Adran Marchnata a Denu Myfyrwyr

Manylion Cyswllt

Proffil

Fel rheolwr y Tîm Cyhoeddiadau Digidol ac Argraffu, rydw’i yn gyfrifol am ysgrifennu a diweddaru cynnwys ar draws sianelu digidol y brifysgol a chyhoeddiadau all-lein. Mae'r tîm Cyhoeddiadau Digidol ac Argraffu yn cynnwys y swyddi canlynol: Uwch Ddylunydd Graffig, Dylunydd Gwe, Arweinydd Tîm Argraffu, Argraffwyr Digidol a Gorffen, ac Ysgrifenwyr Copi Print a   Digidol.