Dr Catrin Fflur Huws

LLB (Cymru) PhD (Cymru)

Dr Catrin Fflur Huws

Uwch Ddarlithydd

Adran Y Gyfraith a Throseddeg

Manylion Cyswllt

Dysgu

Ymchwil

Thema ganolog gwaith ymchwil Catrin yw dimensiwn Cymreig y gyfraith. Yn unol â hynny, yn 2005, cwblhaodd ei doethuriaeth ar y defnydd o'r iaith Gymraeg yn y system gyfreithiol. Nod y traethawd oedd ystyried statws ymarferol yr iaith Gymraeg yn y llysoedd, a sut y gall dwyieithrwydd sefydliadol effeithio ar ddewis iaith unigolyn. Ers hynny, cwblhaodd Catrin waith ymchwil ar ddehongliad cyfreithiol o Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993, gan gynllunio ar gyfer defnydd o'r iaith mewn achosion cyfreithiol ac effaith canfyddiad o iaith ar ddewis iaith. Cwblhaodd brosiect yn ddiweddar ar dai fforddiadwy a'r effaith a gaiff diffyg tai fforddiadwy ar y Gymru wledig. Mae ei gwaith ymchwil ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar gydraddoldeb ieithyddol.

Cyhoeddiadau

Huws, CF 2019, 'Exploring the fairness of new legislation and legal proceedings through the use of a theatricalised court' Law Teacher, vol. 53, no. 3, pp. 298-308. https://doi.org/10.1080/03069400.2018.1551766
Huws, CF 2019, 'Sex, Drugs, and the Electoral Roll' Planet: The Welsh Internationalist, no. 234, 234.
Huws, CF 2019, 'Tenant's rights and the Renting Homes (Wales) Act 2016' International Journal of Housing Policy, vol. 19, no. 4, pp. 588-598. https://doi.org/10.1080/19491247.2018.1540762
Huws, C 2019, 'Tenants' rights and the Renting Homes (Wales) Act 2016' International Journal of Housing Policy. https://doi.org/10.1080/19491247.2018.1540762
Huws, C 2018, 'Critical Mass and Insecurity in Minority Language Policy' International Journal on Minority and Group Rights, vol. 25, no. 2, pp. 300-316.
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil