Dileu Data o Ddisgiau hen Gyfrifiaduron

Cyn i hen gyfrifiaduron adael adrannau i gael eu ailgylchu, rhaid i’r disgiau caled gael eu dileu er mwyn sicrhau nad oes modd i’r data personol a gedwir ar y disgiau gael eu defnyddio wedyn gan bobl nad oes ganddynt yr hawl i weld y deunydd hwnnw. Rhaid cael tystysgrif i ddangos bod y gwaith hwnnw wedi ei wneud, ac ni fydd cyfrifiaduron yn cael eu symud os nad oes prawf ar bapur bod y disgiau wedi eu dileu. Dyma’r manylion ynghylch sut i ddileu’r data sydd ar y disgiau:

https://faqs.aber.ac.uk/1587