Adnoddau

Fel y byddech yn ei ddisgwyl mewn adran ymchwil o bwys...

mae’r adnoddau sydd ar gael ichi yma yn rhagorol.

Fel y byddech yn ei ddisgwyl mewn adran ymchwil o bwys, mae’r adnoddau sydd ar gael ichi yma yn rhagorol. Yn ogystal â dau labordy dysgu llawn gweithfannau amlgyfrwng uchel eu perfformiad sy’n cael eu cefnogi gan weinwyr canolog grymus, a labordy Systemau Digidol, gallwch ddewis o blith tua 800 o gyfrifiaduron personol sydd ar gael ledled y campws, gan gynnwys yn ein hadeilad ni, yn y prif lyfrgell ac yn neuaddau preswyl y myfyrwyr. Mae pob un ohonynt wedi’u cysylltu â’r rhyngrwyd ac mae llawer ohonynt ar gael i’w defnyddio 24 awr y dydd. Ceir hefyd gysylltiadau rhwydwaith yn ystafelloedd gwely yr holl fyfyrwyr. 

Mae gan yr adran ddewis cynhwysfawr o offer a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer ymchwil, ac sydd ar gael i fyfyrwyr y flwyddyn olaf sy’n dewis prosiectau yn y meysydd ymchwil perthnasol. Ymhlith yr offer ceir pedwar robot diwydiannol, chwe robot symudol arbrofol, nifer o systemau olrhain delweddau a symudiad a llawer o ddarnau o feddalwedd arbenigol megis amgylcheddau realiti rhithwir.