Prosiectau Hwyl

‌‌Yn ogystal â darlithoedd, arholiadau a gwaith prifysgol, mae myfyrwyr a staff yr Adran Gyfrifiadureg yn ymddiddori mewn prosiectau yn rheolaidd.

Nod y prosiectau hyn yw difyrru a chysylltu â’r gymuned ehangach yn Aberystwyth.

Cerddorfa Roboteg

Yn ystod darlithoedd Nadolig diweddar yn Y Sefydliad Brenhinol, gwahoddwyd Dave Price o’r Adran Gyfrifiadureg i gydweithredu i wneud cerddorfa roboteg a pherfformiodd yn fyw ar BBC 4, Nos Galan. Cyfrannodd llawer o brifysgolion i’r prosiect; ymysg cyfraniadau Aberystwyth mae rhannau oddi wrth argraffydd, hwfer a phibelli organ eglwys.

Balŵn Gofod

Ym Mehefin 2014, trefnodd Dr Mark Neal o’r Adran Gyfrifiadureg genhadaeth gofod i ddisgyblion Ysgol Gymraeg Aberystwyth.

Gan ddefnyddio balŵn tywydd llawn heliwm, lansiodd y disgyblion gapsiwl gofod polystyren gyda dau gamerâu, dau olrheiniwr GPS a chyfrifiadur bach sydd yn mesur uchder, tymheredd a symudiad y balŵn ac yn trosglwyddo’r wybodaeth yn nôl i’r Ddaear trwy ddolen ddi-wifr.

Cewch ddod o hyd i’r prosiect yn fanylach yn yr hysbysiad newyddion Prifysgol Aberystwyth swyddogol. Cewch ddod o hyd i fwy o luniau anhygoel Mark o’r prosiect ar flog personol Mark neu yn sylw’r BBC.

Fideo Cerddorol iCub

Fel rhan o’r sioe Dan a Phil ar BBC Radio 1, gwahoddwyd gwrandawyr i anfon lluniau o’u hunain yn dawnsio i’r caneuon diweddaraf. Cymerodd y tîm iCub rhan gyda’r fideo yma o’r iCub yn dawnsio i gyfeiliant “I bet you look good on the dance floor” gan The Arctic Monkeys. Cewch gweld sut mae symudiadau y robot yn cyd-fynd â’r geiriau. Ymdangosodd y fideo er au sianel ‘youtube’ nhw a chafodd Dr James Law ei gyfweld fel rhan o’r raglen.

Er bod y gweithrediadau wedi eu sgriptio, dechreuon ni feddwl am ddysgu’r robot i ddawnsio, a sut allai hyn rhoi syniadau am brosiectau yn y dyfodol.

Tîm Aber Sailbot

Ers Hydref 2012, mae’r tîm Aber Sailbot wedi bod yn gweithio’n galed i greu cwch hunanlywodraethol sydd yn hwylio heb reolaeth pobl. Mae’r tîm wedi cystadlu aml waith ac mae’n cynnal tri chwch gwahanol ar hyn o bryd sydd yn cystadlu ar draws y byd.

Ffurfiodd y grŵp yn wreiddiol i gystadlu yn y cystadleuaeth Sailbot 2013 yng Nghaer Loyw, MA. Ar ôl ennill lle trydydd yn Sailbot 2013 gyda’u cais cyntaf nhw ac ar ôl ennill gwobr ym Mrest, Ffrainc yn y WRSC2013 mae nhw wedi derbyn sialens eto gan adeiladu cwch mwy o faint a chyflymdra ar gyfer y cystadleuaeth Sailbot 2014 yn San Francisco.

Gemau’r We gan fyfyrwyr

Fel rhan o’r modiwl rhaglennu CS25210 (Rhaglennu Graffigol Ochr Cleient i’r We), sydd yn canolbwyntio ar JavaScript a HTML5, mae rhaid i fyfyrwyr creu gêm. Mae’r asesiad yma yn agor a phob blwyddyn bydd myfyrwyr yn gwneud gemau ardderchog a dyfeisgar.

Gweler samplau o'r gemau ar y We mwyaf trawiadol a wnaethpwyd gan fyfyrwyr ar y ddolen hon, Student Showcase Web Games, darperir disgrifiad byr isod. 

Healthy Jogger 2000: Casglwch ffrwythau gan osgoi bomiau, a rhedwch am hwyl. Dyluniodd gan Alex Jollands.

Mae rhagosodiad diddorol gan Catzeau  - rhaid i chi wasgu dau botymau un ar ôl y llall er mwyn bwyta rhywbeth ond, i osgoi bomiau a phethau niweidiol eraill, rhaid gwasgu un botwm dwywaith mewn rhes. Mae’n llawer mwy heriol nag mae’n swnio! Dyluniodd gan James Eusden.

‘Platformer’ ydy PolarityBox gyda rhywbeth ychwanegol. Rhaid i chi baru lliw eich bwlch i wrthrychau gyda lliw tebyg, gan osgoi niferus gelynion a rhwystrau. Dyluniodd gan Sion Griffiths.

Efelychydd llawdriniaeth ydy Riot. Rhaid perfformio’r tasg gan ddilyn pob un gam cyn i chi a’ch claf rhedeg mas o amser. Dyluniodd gan Tom Wise.

Byd Schlurp! ydy un greulon lle mae pysgod yn bwyta pysgod llai. Rhaid osgoi’r ysglyfaethwyr tra ydych yn hela ar eich cyfer chi ‘ch hun. Dyluniodd gan Ryan Goldsmith.

Gêm saethu ydy Zombie Pandemic gydag un amcan yn unig – goroesi. Dyluniodd gan Charles Newey.