Athena SWAN

Mae Tîm Hunan Asesiad (THA) Athena SWAN yr Adran Cyfrifiadureg wedi bod yn cyfarfod yn rheolaidd ers 2015 er mwyn gweithio tuag at wella'r adran i bawb.

Yn hydref 2018, derbynnodd ni'r wobr Athena SWAN Bronze award ar gyfer yr Adran Cyfrifiadureg.

Cyswllt Athena SWAN: Christine Zarges

Aelodau THA