Ateb gwyddonol i atal sgriniau ffonau clyfar rhag chwalu?

Professor Neville Greaves (right) discusses the results on molten glass in the Advanced Light Source laboratory at the University of Berkeley, California.


Diolch i ddarganfyddiad newydd gan ymchwilwyr mewn prifysgolion, mae’n bosib na fydd chwalu sgrin eich ffôn clyfar yn broblem byth eto.

Delweddau cyfrifiadurol yn allweddol i ddatblygu crwydryn ExoMars

width="800"


Mae delweddau cyfrifiadurol o grwydryn ExoMars sydd i'w lansio yn 2020 yn darparu gwybodaeth bwysig i wyddonwyr sydd yn paratoi i adeiladu cerbyd ymchwil y daith.

ACF 2017

Mae prif gwrs gradd Cyfrifiadureg Prifysgol Aberystwyth wedi ennyn sgôr rhagorol o 92% mewn arolwg dylanwadol o fyfyrwyr.


Dangosodd yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) a gyhoeddwyd Ddydd Mercher 9 Awst lefelau uchel o foddhad hefyd ymhlith myfyrwyr Dealltwriaeth Artiffisial a Roboteg, a myfyrwyr Gwyddor y Gofod a Roboteg yr Adran Cyfrifiadureg.

Myfyriwr o Brifysgol Aberystwyth yn cipio Gwobr Myfyriwr Israddedig y Flwyddyn

Mae myfyriwr o Brifysgol Aberystwyth wedi cyrraedd y brig yng Ngwobrau Myfyrwyr Israddedig y Flwyddyn TARGETjobs.


Fe gipiodd Kieran Stone, sy’n astudio Deallusrwydd Artiffisial a Roboteg, y wobr ar gyfer Myfyriwr Israddedig Cyfrifiadureg, TG a Ffiseg y Flwyddyn.