ACF 2017

Mae prif gwrs gradd Cyfrifiadureg Prifysgol Aberystwyth wedi ennyn sgôr rhagorol o 92% mewn arolwg dylanwadol o fyfyrwyr.


Dangosodd yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) a gyhoeddwyd Ddydd Mercher 9 Awst lefelau uchel o foddhad hefyd ymhlith myfyrwyr Dealltwriaeth Artiffisial a Roboteg, a myfyrwyr Gwyddor y Gofod a Roboteg yr Adran Cyfrifiadureg.

Myfyriwr o Brifysgol Aberystwyth yn cipio Gwobr Myfyriwr Israddedig y Flwyddyn

Mae myfyriwr o Brifysgol Aberystwyth wedi cyrraedd y brig yng Ngwobrau Myfyrwyr Israddedig y Flwyddyn TARGETjobs.


Fe gipiodd Kieran Stone, sy’n astudio Deallusrwydd Artiffisial a Roboteg, y wobr ar gyfer Myfyriwr Israddedig Cyfrifiadureg, TG a Ffiseg y Flwyddyn.

Llwyddiant i lun o’r iCub yn dysgu wrth chwarae

‌Mae delwedd o robot dynolffurf sy’n dysgu sut i chwarae oddi wrth blentyn ifanc wedi dal sylw beirniaid cystadleuaeth ffotograffiaeth wyddonol Cyngor Ymchwil y Gwyddorau Peirianyddol a Ffisegol (EPSRC).


Yn y llun ‘iCub and Eve’ mae Eve, sy’n bedair oed, a’r robot iCub yn eistedd wrth fwrdd sydd yn llawn o deganau lliwgar.

Sgôr clodwiw o 91% am foddhad cyffredinol yn Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr

Mae Adran Gyfrifiadureg Prifysgol Aberystwyth wedi cael sgôr clodwiw o 91% am foddhad cyffredinol yn Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr 2016, sy’n sylweddol uwch na sgôr y DU o 86%.