Ysgoloriaethau

Ysgoloriaethau, Bwrsariaethau a Gwobrau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i'ch cefnogi wrth i chi ddatblygu eich potensial addysgol, wrth i chi gymhwyso eich gwybodaeth, ac wrth i chi dyfu'n ddinesydd gweithredol, hyderus a diwylliedig. 

Mae'r Ysgoloriaethau, Bwrsariaethau a Gwobrau a gynigir gan Aberystwyth ymhlith y mwyaf gwerthfawr ac eang mewn unrhyw brifysgol Prydeinig. Mae ein gwobrau yn cynnig cefnogaeth ariannol gwerth chweil er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn mwynhau manteision addysg uwch. 

Rydym yn cynnig amrywiaeth o Ysgoloriaethau, gan gynnwys Cerddoriaeth, sydd ar agor i bob myfyriwr ar unrhyw gynllun gradd, ynghyd ag Ysgoloriaethau a ddarperir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae'r Coleg yn cynnig cefnogaeth ariannol i isradddigion ac uwchraddedigion sy'n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Gellid derbyn hyd at £3,000 trwy'r ysgoloriaethau hyn. Bydd deiliaid Ysgoloriaeth yn cael y cyfle i drefnu lleoliad gwaith yn ogystal â chyfle i ennill Tystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg.

Dyma rai o'r ysgoloriaethau a gynigiwn:

Ysgoloriaethau Cerdd

Ysgoloriaethau Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Ysgoloriaethau Mynediad a Gwobrau Teilyngdod

Ysgoloriaethau Mynediad yn y Gymraeg

Am wybodaeth am Ysgoloriaethau eraill sydd ar gael ewch i'n tudalen Ysgoloriaethau neu gallwch gysylltu â'r adran ar 01970 622137, neu e-bostiwch cymraeg@aber.ac.uk gydag unrhyw ymholiadau.