Cysylltwch â Ni

Noder:

Oherwydd y coronafirws rydym yn cymryd camau i leihau risg heintiau a chynyddu diogelwch y cyhoedd i'r eithaf. Mae holl staff yr adran dal i weithio ond dim ond trwy e-bost y gellir cysylltu â nhw o ddydd Mercher 18fed Mawrth 2020.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu angen unrhyw gefnogaeth, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni.
Y brif e-bost cyswllt yw cymraeg@aber.ac.uk.
Diolch i chi am eich amynedd a’ch dealltwriaeth.

Os ydych yn fyfyriwr a hoffai mynegi barn ar fannau y gall y Brifysgol wella er mwyn gwella eich profiad myfyriwr, a wnewch chi ddefnyddio'r ffurflen Rho Wybod Nawr os gwelwch yn dda.

Manylion Cyswllt

Cysylltu a Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Cyfeiriad:

Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd,

Prifysgol Aberystwyth,

Adeilad Parry-Williams,

Aberystwyth,

SY23 3AJ

E-bost:

cymraeg@aber.ac.uk / celtic@aber.ac.uk

Cyfryngau Cymdeithasol:

Trydar - @CelticAber / @CymraegAber

Oriau Swyddfa

Mae'r Brif Swyddfa ar agor ar yr adegau canlynol:

Dydd Llun
9:00 yb - 5:00 yh
Dydd Mawrth
9:00 yb - 5:00 yh
Dydd Mercher
9:00 yb - 5:00 yh
Dydd Iau
9:00 yb - 5:00 yh
Dydd Gwener
9:00 yb - 4:00 yh
Dydd Sadwrn
Ar Gau
Dydd Sul
Ar Gau

Oherwydd y coronafirws rydym yn cymryd camau i leihau risg heintiau a chynyddu diogelwch y cyhoedd i'r eithaf. Mae holl staff yr adran dal i weithio ond dim ond trwy e-bost y gellir cysylltu â nhw o ddydd Mercher 18fed Mawrth 2020.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu angen unrhyw gefnogaeth, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni.
Y brif e-bost cyswllt yw cymraeg@aber.ac.uk 

Diolch i chi am eich amynedd a’ch dealltwriaeth.