Dyddiadau'r Tymhorau

Tymor yr Hydref (1)

Llun 24/09/12 – Sadwrn 15/12/12

Tymor y Gwanwyn (2)

Llun 07/01/13 – Sadwrn 23/03/13

Wythnos Adolygu

Llun 07/01/13 – Sul 13/01/13

Arholiadau Semester 1

Llun 14/01/13 – Sadwrn 26/01/13
(Semester 2: dysgu’n dechrau Llun 28.01.13)

Tymor yr Haf (3)

Llun 15/04/13 – Sadwrn 01/06/13

Wythnos Adolygu

Llun 06/05/13 – Sul 12/05/13

Arholiadau Semester 2

Llun 13/05/13 – Sadwrn 01/06/13

Graddio

Mawrth 09/07/13 – Gwener 12/07/13

I fyfyrwyr Blwyddyn 2 Anrhydedd ac Anrhydedd Unigol mewn Astudiaethau Gwybodaeth a Llyfrgellyddiaeth a Rheoli Gwybodaeth, ceir pedair wythnos o Gyfnod Gwaith ychwanegol o ddydd Llun 10/06/13 hyd ddydd Gwener 05/07/13.

Arholiadau Atodol

Dydd Llun 19/08/13 - Dydd Gwener 30/08/13