Dyddiadau'r Tymhorau

Sesiwn 2015/2016

Dylid darllen Dyddiadau’r Tymhorau ar y cyd â gofynion presenoldeb y Brifysgol ar gyfer myfyrwyr amser llawn, a amlinellir yn adran 3.1 y Rheolau a Rheoliadau i Fyfyrwyr.

Ni chynhelir dosbarthiadau ffurfiol wedi eu hamserlennu yn ystod cyfnodau o wyliau, ond mae’n bosibl y bydd gweithgareddau eraill yn cael eu trefnu, megis gwaith maes neu leoliadau profiad gwaith.

Tymor yr Hydref  (1)

Llun 21/09/2015 - Sadwrn 12/12/2015

Croeso/Sefydlu/Cofrestru

Llun 21/09/2015 - Gwener 25/09/2015

Dysgu Semester 1

Llun 28/09/2015 - Sadwrn 12/12/2015

Gwyliau’r Nadolig

Llun 14/12/2015 - Sadwrn 02/01/2016

 Cyfnod o wyliau i fyfyrwyr israddedig ac uwchraddedig llawn amser, ac i fyfyrwyr y Rhaglen Sylfaen Ryngwladol.

Tymor y Gwanwyn (2)

Llun 04/01/2016 - Sadwrn 19/03/2016

Arholiadau Semester 1 

Mercher 06/01/2016 - Mawrth 19/01/2016

Cyflwyniad/Paratoi ar gyfer Semester 2

Mercher 20/01/2016 - Sadwrn 23/01/2016

Dysgu Semester 2

Llun 25/01/2016 - Sadwrn 19/03/2016

Gwyliau’r Pasg

Llun 21/03/2016 - Sadwrn 09/04/2016

 Cyfnod o wyliau i fyfyrwyr israddedig ac uwchraddedig llawn amser, ac i fyfyrwyr y Rhaglen Sylfaen Ryngwladol.

Tymor yr Haf (3)

Llun 11/04/2016 – Sadwrn 28/05/2016

Dysgu Semester 2

Llun 11/04/2016 - Sadwrn 30/04/2016 

Wythnos Darllen/Adolygu

Llun  02/05/2016 - Sadwrn 07/05/2016

Arholiadau Semester 2

Llun 09/05/2016 – Sadwrn 28/05/2016

 

Mae’r cyfnod o ddydd Llun  30/05/2015 hyd at ddechrau Sesiwn 2016/17 yn gyfnod o wyliau i fyfyrwyr israddedig llawn amser ac i fyfyrwyr ar y Rhaglen Sylfaen Ryngwladol. Dylai myfyrwyr sicrhau fodd bynnag eu bod ar gael i ailsefyll arholiadau yn Aberyswtyth yn ystod cyfnod arholiadau atodol mis Awst. Noder y bydd myfyrwyr uwchraddedig cyrsiau a ddysgir (amser llawn) yn parhau i astudio yn ystod y cyfnod hwn.

 

 

 

 Dyddiadau Tymhorau’r Cwrs TAR Uwchradd:

Sesiwn 2015/16

Tymor yr Hydref (1)

Mawrth   01/09/2015 – Sadwrn 19/12/2015 

Tymor y Gwanwyn (2)

Llun 4/1/2016 – Sadwrn 26/3/2016 

Tymor yr Haf  (3)

Llun 11/4/2016 – Sadwrn 18/06/2016

Arholiadau Atodol

15 Awst - 24 Awst 2014

 Noder fod y cyfnodau Cyflwyno a Pharatoi ar ddechrau semester 1 a 2 yn rhan annatod o’r flwyddyn academaidd. Disgwylir i fyfyrwyr fod yn bresennol yn Aberystwyth yn ystod y cyfnodau hyn ac i gymryd rhan yn y gweithgareddau a drefnir gan y Brifysgol ac adrannau academaidd.