Dyddiadau'r Tymor

Dylid darllen Dyddiadau’r Tymhorau ar y cyd â gofynion presenoldeb y Brifysgol ar gyfer myfyrwyr amser llawn, a amlinellir yn adran 3.1 y Rheolau a Rheoliadau i Fyfyrwyr ar gael yma.

Ni chynhelir dosbarthiadau ffurfiol wedi eu hamserlennu yn ystod cyfnodau o wyliau, ond mae’n bosibl y bydd gweithgareddau eraill yn cael eu trefnu, megis gwaith maes neu leoliadau profiad gwaith.

Sesiwn 2016/2017

Digwyddiad

Dyddiad

Tymor yr Hydref (1)

Llun 26/09/2016 – Sadwrn 17/12/2016

Wythnos Ymgartrefu/Sefydlu/Cofrestru

Llun 26/09/2016 – Gwener 30/09/2016

Dysgu Semester 1 

Llun 03/10/2016 – Sadwrn 17/12/2016 

Gwyliau’r Nadolig

Llun 19/12/2016 – Sadwrn 07/01/2017 

Cyfnod o wyliau i fyfyrwyr israddedig ac uwchraddedig trwy gwrs llawn amser, ac i fyfyrwyr y Rhaglen Sylfaen Ryngwladol.

Tymor y Gwanwyn (2)

Llun 09/01/2017 – Sadwrn 08/04/2017 

Arholiadau Semester 1  

Mercher 11/01/2017 – Mawrth 24/01/2017 

Cyflwyniad/Paratoi ar gyfer Semester 2

Mercher 25/01/2017 – Sadwrn 28/01/2017 

Dysgu Semester 2 

Llun 30/01/2017 – Sadwrn 08/04/2017

Gwyliau’r Pasg

Llun 10/04/2017 – Sadwrn 29/04/2017 

Cyfnod o wyliau i fyfyrwyr israddedig ac uwchraddedig trwy gwrs llawn amser, ac i fyfyrwyr y Rhaglen Sylfaen Ryngwladol.

Tymor yr Haf (3) 

Llun 01/05/2017 – Sadwrn 03/06/2017 

Dysgu Semester 2 

Llun 01/05/2017 – Sadwrn 06/05/2017

Wythnos Darllen/Adolygu

Llun 08/05/2017 – Sadwrn 13/05/2017 

Arholiadau Semester 2 

Llun 15/05/2017 – Sadwrn 03/06/2017 

Arholiadau Atodol

21 Awst - 31 Awst 2017

Mae’r cyfnod o ddydd Llun 05/06/2017 hyd at ddechrau Sesiwn 2017-18 yn gyfnod o wyliau i fyfyrwyr israddedig llawn amser ac i fyfyrwyr ar y Rhaglen Sylfaen Ryngwladol. Dylai myfyrwyr sicrhau fodd bynnag eu bod ar gael i ailsefyll arholiadau yn Aberyswtyth yn ystod cyfnod arholiadau atodol mis Awst. Noder y bydd myfyrwyr uwchraddedig cyrsiau a ddysgir (amser llawn) yn parhau i astudio yn ystod y cyfnod hwn.

Disgwylir i fyfyrwyr ymchwil llawn amser fod yn Aberystwyth am 44 wythnos y flwyddyn, gyda’r 8 wythnos sy’n weddill i’w cymryd fel gwyliau amodol. Bydd amseriad gwyliau myfyrwyr ymchwil yn cael ei benderfynu trwy drafodaeth rhwng y myfyriwr a’r goruchwyliwr, ac nid oes angen i’r cyfnod gwyliau gydfynd â chyfnodau gwyliau’r Brifysgol a gyhoeddir fel rhan o’r dyddiadau tymor.

Noder fod y cyfnodau Cyflwyno a Pharatoi ar ddechrau semester 1 a 2 yn rhan annatod o’r flwyddyn academaidd. Disgwylir i fyfyrwyr fod yn bresennol yn Aberystwyth yn ystod y cyfnodau hyn ac i gymryd rhan yn y gweithgareddau a drefnir gan y Brifysgol ac adrannau academaidd.