Dyddiadau'r Tymor

Dylid darllen Dyddiadau’r Tymhorau ar y cyd â gofynion presenoldeb y Brifysgol ar gyfer myfyrwyr amser llawn, a amlinellir yn adran 3.1 y Rheolau a Rheoliadau i Fyfyrwyr ar gael yma.

Ni chynhelir dosbarthiadau ffurfiol wedi eu hamserlennu yn ystod cyfnodau o wyliau, ond mae’n bosibl y bydd gweithgareddau eraill yn cael eu trefnu, megis gwaith maes neu leoliadau profiad gwaith.

Sesiwn 2017/2018

Digwyddiad

Dyddiad

Tymor yr Hydref (1)

Llun 25/09/2017 – Sadwrn 16/12/2017 (12 wythnos)

Wythnos Ymgartrefu/Sefydlu/Cofrestru

Llun 25/09/2017 – Gwener 29/09/2017 (1 wythnos)

Dysgu Semester 1 

Llun 02/10/2017 – Sadwrn 16/12/2017 (11 wythnos)

Gwyliau’r Nadolig

Llun 18/12/2017 – Sadwrn 06/01/2018 (3 wythnos)

Cyfnod o wyliau i fyfyrwyr israddedig ac uwchraddedig trwy gwrs llawn amser, ac i fyfyrwyr y Rhaglen Sylfaen Ryngwladol.

Tymor y Gwanwyn (2)

Llun 08/01/2018 – Sadwrn 24/03/2018 (11 wythnos)

Arholiadau Semester 1  

Mercher 10/01/2018 – Mawrth 23/01/2018 (2 wythnos)

Cyflwyniad/Paratoi ar gyfer Semester 2

Mercher 24/01/2018 – Sadwrn 27/01/2018 (4 diwrnod)

Dysgu Semester 2 

Llun 29/01/2018 – Sadwrn 24/03/2018 (8 wythnos)

Gwyliau’r Pasg

Llun 26/03/2018 – Sadwrn 14/04/2018 (3 wythnos)

Cyfnod o wyliau i fyfyrwyr israddedig ac uwchraddedig trwy gwrs llawn amser, ac i fyfyrwyr y Rhaglen Sylfaen Ryngwladol.

Tymor yr Haf (3) 

Llun 16/04/2018 – Sadwrn 02/06/2018 (7 wythnos)

Dysgu Semester 2 

Llun 16/04/2018 – Sadwrn 05/05/2018 (3 wythnos)

Wythnos Darllen/Adolygu

Llun 07/05/2018 – Sadwrn 12/05/2018 (1 wythnos)

Arholiadau Semester 2 

Llun 14/05/2018 – Sadwrn 02/06/2018 (3 wythnos)

Arholiadau Atodol

20 Awst - 30 Awst 2018

 

Mae’r cyfnod o ddydd Llun 04/06/2018 hyd at ddechrau Sesiwn 2018-19 yn gyfnod o wyliau i fyfyrwyr israddedig llawn amser ac i fyfyrwyr ar y Rhaglen Sylfaen Ryngwladol. Dylai myfyrwyr sicrhau fodd bynnag eu bod ar gael i ailsefyll arholiadau yn Aberyswtyth yn ystod cyfnod arholiadau atodol mis Awst. Noder y bydd myfyrwyr uwchraddedig cyrsiau a ddysgir (amser llawn) yn parhau i astudio yn ystod y cyfnod hwn.

Disgwylir i fyfyrwyr ymchwil llawn amser fod yn Aberystwyth am 44 wythnos y flwyddyn, gyda’r 8 wythnos sy’n weddill i’w cymryd fel gwyliau amodol. Bydd amseriad gwyliau myfyrwyr ymchwil yn cael ei benderfynu trwy drafodaeth rhwng y myfyriwr a’r goruchwyliwr, ac nid oes angen i’r cyfnod gwyliau gydfynd â chyfnodau gwyliau’r Brifysgol a gyhoeddir fel rhan o’r dyddiadau tymor.

Noder fod y cyfnodau Cyflwyno a Pharatoi ar ddechrau semester 1 a 2 yn rhan annatod o’r flwyddyn academaidd. Disgwylir i fyfyrwyr fod yn bresennol yn Aberystwyth yn ystod y cyfnodau hyn ac i gymryd rhan yn y gweithgareddau a drefnir gan y Brifysgol ac adrannau academaidd.