Sesiwn 2018/2019

Dylid darllen Dyddiadau’r Tymhorau ar y cyd â gofynion presenoldeb y Brifysgol ar gyfer myfyrwyr amser llawn, a amlinellir yn adran 3.1 y Rheolau a Rheoliadau i Fyfyrwyr.

Ni chynhelir dosbarthiadau ffurfiol wedi eu hamserlennu yn ystod cyfnodau o wyliau, ond mae’n bosibl y bydd gweithgareddau eraill yn cael eu trefnu, megis gwaith maes neu leoliadau profiad gwaith.

Sesiwn 2018/2019

Digwyddiad

Dyddiad

Tymor yr Hydref (1)

Llun 24/09/2018 – Sadwrn 15/12/2018 (12 wythnos)

Wythnos Ymgartrefu/Sefydlu/Cofrestru

Llun 24/09/2018 – Gwener 28/09/2018 (1 wythnos)

Dysgu Semester 1 

Llun 01/10/2018 – Sadwrn 15/12/2018 (11 wythnos)

Gwyliau’r Nadolig

Llun 17/12/2018 – Sadwrn 05/01/2019 (3 wythnos)

Cyfnod o wyliau i fyfyrwyr israddedig ac uwchraddedig trwy gwrs llawn amser, ac i fyfyrwyr y Rhaglen Sylfaen Ryngwladol.

Tymor y Gwanwyn (2)

Llun 07/01/2019 – Sadwrn 06/04/2019 (13 wythnos)

Arholiadau Semester 1  

Mercher 09/01/2019 – Mawrth 22/01/2019 (2 wythnos)

Cyflwyniad/Paratoi ar gyfer Semester 2

Mercher 23/01/2019 – Sadwrn 26/01/2019 (4 diwrnod)

Dysgu Semester 2 

Llun 28/01/2019 – Sadwrn 06/04/2019 (10 wythnos)

Gwyliau’r Pasg

Llun 08/04/2019 – Sadwrn 27/04/2019 (3 wythnos)

Cyfnod o wyliau i fyfyrwyr israddedig ac uwchraddedig trwy gwrs llawn amser, ac i fyfyrwyr y Rhaglen Sylfaen Ryngwladol.

Tymor yr Haf (3) 

Llun 29/04/2019 – Sadwrn 01/06/2019 (5 wythnos)

Dysgu Semester 2 

Llun 29/04/2019 – Sadwrn 04/05/2019 (1 wythnos)

Wythnos Darllen/Adolygu

Llun 06/05/2019 – Sadwrn 11/05/2019 (1 wythnos)

Arholiadau Semester 2 

Llun 13/05/2019 – Sadwrn 01/06/2019 (3 wythnos)

Arholiadau Atodol

Dydd Llun 19 Awst -  Dydd Iau 29 Awst 2018

 

Mae’r cyfnod o ddydd Llun 03/06/2019 hyd at ddechrau Sesiwn 2019-20 yn gyfnod o wyliau i fyfyrwyr israddedig llawn amser ac i fyfyrwyr ar y Rhaglen Sylfaen Ryngwladol. Dylai myfyrwyr sicrhau fodd bynnag eu bod ar gael i ailsefyll arholiadau yn Aberyswtyth yn ystod cyfnod arholiadau atodol mis Awst. Noder y bydd myfyrwyr uwchraddedig cyrsiau a ddysgir (amser llawn) yn parhau i astudio yn ystod y cyfnod hwn.

Disgwylir i fyfyrwyr ymchwil llawn amser fod yn Aberystwyth am 44 wythnos y flwyddyn, gyda’r 8 wythnos sy’n weddill i’w cymryd fel gwyliau amodol. Bydd amseriad gwyliau myfyrwyr ymchwil yn cael ei benderfynu trwy drafodaeth rhwng y myfyriwr a’r goruchwyliwr, ac nid oes angen i’r cyfnod gwyliau gydfynd â chyfnodau gwyliau’r Brifysgol a gyhoeddir fel rhan o’r dyddiadau tymor.

Noder fod y cyfnodau Cyflwyno a Pharatoi ar ddechrau semester 1 a 2 yn rhan annatod o’r flwyddyn academaidd. Disgwylir i fyfyrwyr fod yn bresennol yn Aberystwyth yn ystod y cyfnodau hyn ac i gymryd rhan yn y gweithgareddau a drefnir gan y Brifysgol ac adrannau academaidd.