Sesiwn 2019/2020

Dylid darllen Dyddiadau’r Tymhorau ar y cyd â gofynion presenoldeb y Brifysgol ar gyfer myfyrwyr amser llawn, a amlinellir yn adran 3.1 y Rheolau a Rheoliadau i Fyfyrwyr.

Ni chynhelir dosbarthiadau ffurfiol wedi eu hamserlennu yn ystod cyfnodau o wyliau, ond mae’n bosibl y bydd gweithgareddau eraill yn cael eu trefnu, megis gwaith maes neu leoliadau profiad gwaith.

Sesiwn 2019/2020

Digwyddiad

Dyddiad

Tymor yr Hydref (1)

Llun 23/09/2019 – Sadwrn 14/12/2019 (12 wythnos)

Wythnos Ymgartrefu/Sefydlu/Cofrestru

Llun 23/09/2019 – Gwener 27/09/2019 (1 wythnos)

Dysgu Semester 1 

Llun 30/09/2019 – Sadwrn 14/12/2019 (11 wythnos)

Gwyliau’r Nadolig

Llun 16/12/2019 – Sadwrn 04/01/2020 (3 wythnos)

Cyfnod o wyliau i fyfyrwyr israddedig ac uwchraddedig trwy gwrs llawn amser, ac i fyfyrwyr y Rhaglen Sylfaen Ryngwladol.

Tymor y Gwanwyn (2)

Llun 06/01/2020 – Sadwrn 28/03/2020 (12 wythnos)

Arholiadau Semester 1  

Mercher 08/01/2020 – Mercher 22/01/2020 (2 wythnos)

Cyflwyniad/Paratoi ar gyfer Semester 2

Iau 23/01/2020 – Sadwrn 25/01/2020 (3 diwrnod)

Dysgu Semester 2 

Llun 27/01/2020 – Sadwrn 28/03/2020 (9 wythnos)

Gwyliau’r Pasg

Llun 30/03/2020 – Sadwrn 18/04/2020 (3 wythnos)

Cyfnod o wyliau i fyfyrwyr israddedig ac uwchraddedig trwy gwrs llawn amser, ac i fyfyrwyr y Rhaglen Sylfaen Ryngwladol.

Tymor yr Haf (3) 

Llun 20/04/2020 – Sadwrn 30/05/2020 (6 wythnos)

Dysgu Semester 2 

Llun 20/04/2020 – Sadwrn 02/05/2020 (1 wythnos)

Wythnos Darllen/Adolygu

Llun 04/05/2020 – Sadwrn 09/05/2020 (1 wythnos)

Arholiadau Semester 2 

Llun 11/05/2020 – Sadwrn 30/05/2020 (3 wythnos)

Arholiadau Atodol

Dydd Llun 17 Awst -  Dydd Iau 27 Awst 2018

 

Mae’r cyfnod o ddydd Llun 01/06/2020 hyd at ddechrau Sesiwn 2020-21 yn gyfnod o wyliau i fyfyrwyr israddedig llawn amser ac i fyfyrwyr ar y Rhaglen Sylfaen Ryngwladol. Dylai myfyrwyr sicrhau fodd bynnag eu bod ar gael i ailsefyll arholiadau yn Aberyswtyth yn ystod cyfnod arholiadau atodol mis Awst. Noder y bydd myfyrwyr uwchraddedig cyrsiau a ddysgir (amser llawn) yn parhau i astudio yn ystod y cyfnod hwn.

Disgwylir i fyfyrwyr ymchwil llawn amser fod yn Aberystwyth am 44 wythnos y flwyddyn, gyda’r 8 wythnos sy’n weddill i’w cymryd fel gwyliau amodol. Bydd amseriad gwyliau myfyrwyr ymchwil yn cael ei benderfynu trwy drafodaeth rhwng y myfyriwr a’r goruchwyliwr, ac nid oes angen i’r cyfnod gwyliau gydfynd â chyfnodau gwyliau’r Brifysgol a gyhoeddir fel rhan o’r dyddiadau tymor.

Noder fod y cyfnodau Cyflwyno a Pharatoi ar ddechrau semester 1 a 2 yn rhan annatod o’r flwyddyn academaidd. Disgwylir i fyfyrwyr fod yn bresennol yn Aberystwyth yn ystod y cyfnodau hyn ac i gymryd rhan yn y gweithgareddau a drefnir gan y Brifysgol ac adrannau academaidd.