Sesiwn 2021/22

Dylid darllen Dyddiadau’r Tymhorau ar y cyd â gofynion presenoldeb y Brifysgol ar gyfer myfyrwyr amser llawn, a amlinellir yn adran 3.1 y Rheolau a Rheoliadau i Fyfyrwyr.

 

Digwyddiad

Dyddiad

Arholiadau Atodol Llun 16/08/2021 – Iau 26/08/2021
Tymor yr Hydref Llun 20/09/2021 – Sadwrn 11/12/2021 (12 wythnos)
Wythnos Ymgartrefu/Sefydlu/Cofrestru Llun 20/09/2021 – Gwener 24/09/2021 (1 wythnos)
Dysgu Semester 1 Llun 27/09/2021 – Sadwrn 11/12/2021 (11 wythnos)
Gwyliau’r Nadolig* Llun 13/12/2021 – Sadwrn 04/01/2022 (3 wythnos a 1 diwrnod)
Tymor y Gwanwyn Mawrth 04/01/2022 – Sadwrn 9/04/2022 (14 wythnos)
Arholiadau Semester 1 Iau 06/01/2022 – Iau 20/01/2022 (2 wythnos)
Cyflwyniad/Paratoi ar gyfer Semester 2 Gwener 21/01/2022 – Sadwrn 22/01/2022 (2 diwrnod)
Dysgu Semester 2 Llun 24/01/2022 – Sadwrn 09/04/2022 (11 wythnos)
Gwyliau’r Pasg* Llun 11/04/2022 – Sadwrn 30/04/2022 (3 wythnos)
Tymor yr Haf Mawrth 03/05/2022 – Sadwrn 28/05/2022 (3 wythnos a 5 diwrnod)
Wythnos Darllen/Adolygu Mawrth 03/05/2022 – Sadwrn 07/05/2022 (5 diwrnod)
Arholiadau Semester 2 Llun 9/05/2022 - Sadwrn 28/05/2022 (3 wythnos)
Graddio Mawrth 12/07/2022 - Gwener 15/07/2022 Sioe Brenhinol 18-21 Gorffennaf 2022
Arholiadau Atodol Llun 15/08/2022 – Gwener 26/08/2022

*Cyfnodau gwyliau i fyfyrwyr amser llawn israddedig ac uwchraddedig a ddysgir, ac i fyfyrwyr ar y Rhaglen Sylfaen Ryngwladol. Ni chynhelir dosbarthiadau ffurfiol sydd wedi'u hamserlennu yn ystod cyfnodau gwyliau. Fodd bynnag, mae’n bosib y bydd gweithgareddau eraill yn cael eu trefnu, megis gwaith maes neu leoliadau profiad gwaith a gweithgareddau eraill.

Mae'r cyfnod rhwng diwedd Tymor 3 a chychwyn y sesiwn nesaf yn gyfnod o wyliau i fyfyrwyr israddedig amser llawn ac i fyfyrwyr sydd ar y Rhaglen Sylfaen Ryngwladol. Fodd bynnag, dylai myfyrwyr sicrhau eu bod ar gael ei ailsefyll arholiadau yn Aberystwyth yn ystod y cyfnod arholiadau atodol ym mis Awst. Dylech gofio y bydd myfyrwyr uwchraddedig amser llawn a ddysgir yn parhau i astudio yn ystod y cyfnod hwn.

Mae gofyn i fyfyrwyr ymchwil uwchraddedig amser llawn fod yn byw yn Aberystwyth am 44 wythnos y flwyddyn, a dylid cymryd yr 8 wythnos sy'n weddill fel absenoldeb amodol. Bydd y myfyriwr a'r goruchwyliwr yn trafod pryd yn union y bydd yr absenoldeb ymchwil uwchraddedig yn digwydd, ond nid oes rhaid iddo gyd-fynd â chyfnodau gwyliau'r Brifysgol. Cyhoeddir y rhain yng nghalendr dyddiadau tymor y Brifysgol.

Dylech gofio hefyd bod y cyfnodau Cynefino a Pharatoi ar ddechrau Semester 1 a 2 yn rhannau annatod o'r flwyddyn academaidd. Disgwylir i fyfyrwyr fod yn byw yn Aberystwyth yn ystod y cyfnodau hyn. Dylent hefyd gymryd rhan mewn gweithgareddau a drefnir gan y Brifysgol a chan adrannau academaidd.