Diweddaru eich manylion

Bydd y data a gedwir gan PA amdanoch yn ei thrin yn gyfrinachol ac ni fyddwn byth yn gwerthu eich data i barti drydydd. I weld ein datganiad gwarchod data llawn gweler Datganiad Diogelu Data a Phreifatrwydd.

Mae’n rhaid cwblhau pob maes wedi ei nodi a seren (*).

 

Amdanoch chi

Manylion cyswllt

Manylion y Gwaith

Cadwch Mewn Cysylltiad - Eich Dewisiadau

Cylchgrawn PROM

Dull Cysylltu Sydd Orau Gennych

Rhowch wybod i ni sut yr hoffech dderbyn ein gwybodaeth i gyn-fyfyrwyr, gan gynnwys newyddion Prifysgol Aberystwyth, gwahoddiadau i ddigwyddiadau a chyfleoedd i gefnogi’r Brifysgol. Mae’r dewisiadau isod yn caniatáu i chi ddiweddaru eich dull cysylltu. Gallwch newid eich dull cysylltu ar unrhyw adeg, trwy ailgyflwyno’r ffurflen hon.

Trwy ddewis ‘Na hoffwn’ ni fyddwch yn derbyn unrhyw negeseuon gennym yn y dyfodol trwy’r dull hwnnw o gyfathrebu. Er enghraifft os ydych chi’n optio allan o negeseuon e-bost, ni fyddwn yn anfon ein e-newyddlen fisol, ein cylchgrawn digidol, newyddion adrannol, gwahoddiadau i ddigwyddiadau nac unrhyw gyfathrebiadau electronig eraill atoch.

Cymdeithas y Cyn-Fyfyrwyr

E-Fentora