Jane Stilley

Graddiodd Jane Stilley â gradd mewn Hanes a Lladin yn 1964. Yn ogystal â’i gyrfa lwyddiannus, mae Jane hefyd yn gweithredu fel llysgennad answyddogol Aber yn ne UDA ac mae’n barod i gynorthwyo unrhyw gyn-fyfyrwyr o Aber sydd am sefydlu neu drafod busnes yno. Cysylltwch â hi yn usa-south@alumni.aber.ac.uk

Beth ydych chi’n ei gofio fwyaf am eich amser yn Aber?

Fel pob myfyriwr tramor arall mewn unrhyw brifysgol, bron, mae yna ymateb "sut yn y byd gyrhaeddais i yma?” – pa faint bynnag mae rhywun wedi’i gynllunio ar gyfer y dyfodol - ond mae’r cam cyntaf hwnnw ar dir Aberystwyth yn aros yn y cof fel breuddwyd. Rhaid i’r darllenydd gofio i mi gyrraedd yn 1963, ymhell cyn unrhyw fath o ryngrwyd, felly cyfanswm fy ngwybodaeth, ac eithrio’r hyn a anfonodd y Brifysgol ataf, oedd yr hyn a gefais gan fy Athro, a oedd yn meddwl yn uchel iawn o Aberystwyth ac o’r cyrsiau astudio yn fy maes. A gyda llaw, Aber yw’r lle gorau ym Mhrydain o ran y tywydd.  Y myfyrwyr, wrth gwrs, yw’r hyn rwy’n ei gofio orau, y cyfeillion a wnes i yno; brwydro fy ffordd i lawr Rhiw Penglais yn y glaw trwm, ar fy ffordd i’r prif adeilad, gan wybod y byddwn yn mwynhau coffi yng nghaffi’r Penguin ar ôl y darlithoedd; ymweliad y Tywysog Phillip â Rendel a’i ateb anhygoel i gwyn y myfyrwyr nad oedd tafarn ar y campws. Ond cofiaf y bobl, ambell gymanfa ganu, a chicio’r bar ar ddiwedd y Prom.

Beth ydych chi’n ei wneud nawr o ran gyrfa, a sut helpodd eich Gradd o Aberystwyth?

Rydw i wedi ymddeol erbyn hyn, o gwmni peirianneg petrocemegol, felly mae’n bosib nad yw fy astudiaethau hanes yn ymddangos yn ddefnyddiol o gwbl i’r rhan fwyaf o bobl. Ond nid yw hyn yn wir o gwbl, gan fod unrhyw gwmni sy’n dibynnu ar ddatblygiad technoleg yn gwneud llawer o waith yn astudio tueddiadau. Beth yw hanes heb dealltwriaeth o dueddiadau, a pharodrwydd i chwilio amdanynt, weithiau mewn mannau anamlwg? Roedd fy ngwaith yn cynnwys cyfweld llawer o bersonél, a pha beth gwell i fyfyriwr hanes na’r hwyl o ofyn mwy a mwy o gwestiynau?

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i fyfyriwr ar eich cwrs chi nawr? 

Waeth beth yr ydych yn ei astudio, boed hanes canoloesol neu gemeg neu astudiaethau amaethyddol, neu beth bynnag, gwnewch hynny am eich bod yn ei gael yn ddiddorol, yn ddiddorol i chi, yn heriol, ac yn hwyl. Wrth gwrs, mae’n hynod anodd o bryd i’w gilydd, ond mae’n rhaid bod y diddordeb byw hwnnw yno. Gwnewch e drosoch eich hun. Cofleidiwch y profiad. Peidiwch a’i wneud i blesio eraill. Gwnewch e am mai dyna rydych chi am ei wneud! Rydyn ni i gyd yn cytuno bod rhai meysydd astudio yn fwy tebygol o arwain yn syth at swydd, ond mae’n rhaid i rywun gredu hefyd mai disgyblaeth yw rhan fawr o’r hyn yw astudio, y gallu i ddyfal barhau, a’r chwilfrydedd deallusol sy’n eich sbarduno ymlaen!