Cyn-Fyfyrwyr Ryngwladol

‌Mae cyn-fyfyrwyr Aber yn byw mewn mwy na 150 o wledydd ym mhob cwr o’r byd. Yn hyn o beth maent yn adnodd gwirioneddal gwych o wybodaeth, cefnogaeth a chydweithrediad lleol. Yn Aber rydyn ni’n ceisio sicrhau bod y potensial hwn ar gyfer cynorthwyo’r naill a’r llall yn cael cefnogaeth i flodeuo a thyfu. Os mai ystyried agoriadau busnes mewn gwlad arall, symud yno i fyw neu i weithio, neu teithio drwodd yn unig, mae Rhwydwaith Rhyngwladol y Cyn-fyfyrwyr wedi ei gynllunio i gynnig cefnogaeth a rhannu gwybodaeth ddefnyddiol.

Buom yn ddigon ffodus i ennill cefnogaeth nifer o gyn-fyfyrwyr unigol a chlybiau lleol o gyn-fyfyrwyr ledled y byd, sy’n barod i fod yn gynrychiolwyr y gall cyn-fyfyrwyr eraill gysylltu â nhw. Rhestrir y rhain isod a gallwch ddarllen mwy amdanynt trwy glicio ar yr enwau. Os ydych yn byw mewn gwlad neu ardal nad yw ar y rhestr ac y byddech yn barod i gynorthwyo twf y rhwydwaith, cysylltwch ag alumni@aber.ac.uk gan y byddem wrth ein bodd yn clywed oddi wrthych i ychwanegu eich enw at ein rhestr gynyddol o "gonsyliaid anrhydeddus".

Affrica

Eritrea

Cyswllt: eritrea@alumni.aber.ac.uk

Azeb Zere

Nigeria

Cyswllt: nigeria@alumni.aber.ac.uk

Wenenda Garshon

Gwlad Swazi

Cyswllt: swaziland@alumni.aber.ac.uk

Sizwe Mabaso

Uganda

Cyswllt: uganda@alumni.aber.ac.uk

Erisa Mukwaba

Asia

Brunei

Cyswllt: brunei@alumni.aber.ac.uk

Nurul Rasyidah Ab Durahman

India

Cyswllt: india@alumni.aber.ac.uk

Arshad Jasdanwalla

Siapan

Cyswllt: japan@alumni.aber.ac.uk 

Yuko Nakauchi

Malaysia

Cyswllt: malaysia@alumni.aber.ac.uk

Malaysian Aber Alumni Club

Philipinau

Cyswllt: philippines@alumni.aber.ac.uk

Jazmin Llana

Ffederasiwn Rwsia

Cyswllt: russia@alumni.aber.ac.uk

Simon Morgan

Singapore

Cyswllt: singapore@alumni.aber.ac.uk

Andrew Jones

Fietnam

Cyswllt: vietnam@alumni.aber.ac.uk

Thi Kieu Anh Truong

Ewrop

Denmarc

Cyswllt: denmark@alumni.aber.ac.uk

Alexandra Fouracres

Groeg

Cyswllt: greece@alumni.aber.ac.uk

Viktor Papatheodorou

Gwlad yr Ia

Cyswllt: iceland@alumni.aber.ac.uk

Ólafur Dýrmundsson

Yr Eidal

Cyswllt: italy@alumni.aber.ac.uk

Massimo Marletto

Luxembourg

Cyswllt: luxembourg@alumni.aber.ac.uk

Arnold Spruit

Malta

Cyswllt: maltarep@alumni.aber.ac.uk

Joe Doublet

Sbaen

Cyswllt: spain@alumni.aber.ac.uk

Natalia Udaondo Rodríguez

Sweden

Cyswllt: sweden@alumni.aber.ac.uk

Carl Danielsson

Swistir

Cyswllt: switzerland@alumni.aber.ac.uk

Selina Vanier

Yr America

Brasil

Cyswllt: brazil@alumni.aber.ac.uk


Ian Wilkinson

UDA - Dwyrain

Cyswllt: usa-east@alumni.aber.ac.uk

Andrew McDonald

UDA - De

Cyswllt: usa-south@alumni.aber.ac.uk

Jane Stilley

UDA - Gorllewin

Cyswllt: usa-west@alumni.aber.ac.uk

Angela Hawekotte

Y Dwyrain Canol

Jordan

Cyswllt: jordan@alumni.aber.ac.uk

Yazan Mansour

Libanus

Cyswllt: lebanon@alumni.aber.ac.uk

Farid El-Khoury

Twrci

Cyswllt: turkey@alumni.aber.ac.uk

Bozok Yucel

Emiriaethau Arabia Unedig

Cyswllt: uae@alumni.aber.ac.uk

Faizal Reza