Proffiliau yn ôl Pwnc

Addysg

Sharon Maguire

Graddiodd yn 1982 gyda BA mewn Saesneg a Drama ac yn 1983 gyda TAR.

Huw Morgan

Graddiodd yn 1982 gyda BSc(Econ) mewn Economeg a Y Gyfraith, yn 1983 gyda TAR ac yn 1993 gydag MPhil mewn Economeg.

Astudiaethau Drama, Theatr, Ffilm a Theledu

 Terence Bailey

Graddiodd yn 2015 gyda PhD mewn Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu.

Jennifer Jenkins

Graddiodd yn 2004 gyda BA mewn Drama.

Alex Jones

Graddiodd yn 1998 gyda BA mewn Drama.

Jazmin Llana

Graddiodd yn 2010 gyda PHD mewn Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu.

Sharon Maguire

Graddiodd yn 1982 gyda BA mewn Saesneg a Drama ac yn 1983 gyda TAR.

Yuko Nakauchi

Graddiodd yn 2002 gyda BA mewn Cymraeg a Astudiaethau Theatr a Theledu.

Ben Thompson

Graddiodd yn 2002 gyda BA mewn Astudiaethau Ffilm a Theledu a Drama.

Enrique Uribe- Jongbloed

Graddiodd yn 2013 gyda PhD mewn Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu.

Elizabeth Ross

Graddiodd yn 1996 gyda BA mewn Saesneg a Drama.

Astudiaethau Gwybodaeth

Rachel Daniels

Graddiodd yn 1992 gyda BLib mewn Hanes a Gwybodaeth a Astudiaethau Llyfrgell.

Myra Kinghorn

Graddiodd yn 1973 gyda BLib mewn Hanes a Llyfrgellyddiaeth.

Carol Waggoner-Angleton

Graddiodd yn 2010 gyda UDip mewn Astudiaethau Gwybodaeth a Llyfrgell.

Jianzhong Wu

Graddiodd yn 1991 gyda PhD mewn Gwyddor Llyfrgelloedd.

Busnes

Simon Ashley

Graddiodd yn 1985 gyda BSc(Econ) mewn Economeg a Gwleidyddiaeth.

Mario Campoy-Siller

Graddiodd yn 2010 gyda MBA mewn Gweinyddiaeth Fusnes.

Jamie Chancellor

Graddiodd yn 2006 gyda BA yn Y Gyfraith gyda Chyfrifo a Chyllid.

 Kerry Diamond

Graddiodd yn 1979 gyda BSc(Econ) mewn Economeg a Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

 

Aydegul Ersoy

Graddiodd yn 2012 gyda MSc(Econ) mewn Rheoli a Marchnata.

Herman Foss

Graddiodd yn 1993 gyda BSc mewn Gweinyddiaeth Fusnes.

Joe Goldstone

Graddiodd yn 2003 gyda BA mewn Almaeneg a Rheoli Busnes.

Charles Hartwell

Graddiodd yn 1995 gyda BSc mewn Cyfrifeg a Chyllid gydag Economeg.

Khaled Ibrahim

Graddiodd yn 2013 gyda MSc (Econ) mewn Rheoli a Marchnata.

Arshad Adamji Jasdanwalla

Graddiodd yn 1993 gyda MBA mewn Gweinyddiaeth Fusnes.

Massimo Marletto

Graddiodd yn 2003 gyda MSc (Econ) mewn Rheolaeth Ryngwladol.

Huw Morgan

Graddiodd yn 1982 gyda BSc(Econ) mewn Economeg a'r Gyfraith, yn 1983 gyda TAR ac yn 1993 gydag MPhil mewn Economeg.

Martin Porter

Graddiodd yn 1978 gyda BSc (Econ) mewn Economeg.

Faizal Reza

Graddiodd yn 1996 gyda BSc mewn Cyfrifiadura Busnes a Thechnoleg Gwybodaeth.

 Martin Smith

Graddiodd yn 2015 gyda BSc (Econ) mewn Marchnata.

 Chay Took

Graddiodd Chay yn 1996 gyda BSc(Econ) mewn Cyfrifeg a Chyllid
Thi Kieu Anh Truong

Graddiodd yn 2013 gyda MSc (Econ) mewn Rheoli Busnes Rhyngwladol.

Natalia Udaondo-Rodríguez

Graddiodd yn 2006 gyda MSc (Econ) mewn Cyllid Rhyngwladol.

Celf a Hanes Celf

Emily Dobson

Graddiodd yn 2002 gyda MA mewn Celfyddyd Gain.

Sarah Hall

Graddiodd yn 1995 gyda BA mewn Hanes Celf a Saesneg.

Cemeg

Donald Davies

Graddiodd yn 1962 gyda BSc mewn Cemeg.

Nigel Davies

Graddiodd yn 1970 gyda BSc mewn Cemeg ac yn 1974 gyda PHD mewn Cemeg.

Tony Ford

Graddiodd yn 1963 gyda BSc mewn Cemeg ac yn 1965 gydag MSc mewn Cemeg.

Coleen Miller

Graddiodd yn 1989 gyda BSc mewn Biocemeg.

Glyn Rowlands

Graddiodd yn 1961 gyda BSc mewn Cemeg ac yn 1964 gyda PhD mewn Cemeg.

Cyfrifiadureg

Julian Bill

Graddiodd yn 1996 gyda MEng mewn Peirianneg Meddalwedd.

Ricardo Espirito SantoRicardo Espirito Santo

Graddiodd yn 2006 gyda BSc mewn Cyfrifiadura ar y Rhyngrwyd.

Peter Gradwell

Graddiodd yn 2002 gyda MEng mewn Peirianneg Meddalwedd.

Faizal Reza

Graddiodd yn 1996 gyda BSc mewn Cyfrifiadura Busnes a Thechnoleg Gwybodaeth.

Desmond Whittall

Graddiodd yn 2000 gyda BEng mewn Peirianneg Meddalwedd.

Tom Nordheim

Graddiodd yn 2009 gyda BSc mewn Gwyddor y Gofod a Roboteg

Cymraeg

Andrew Jones

Graddiodd yn 1985 gyda BA mewn Hanes & Hanes Cymru.

Yuko Nakauchi

Graddiodd yn 2002 gyda BA mewn Cymraeg a Astudiaethau Theatr a Theledu.

Daearyddiaeth

Iona Bayley

Graddiodd yn 1995 gyda BSc mewn Daearyddiaeth.

Malcolm Butler

Graddiodd yn 1969 gyda BSc mewn Daeareg.

Roger Donbavand

Graddiodd yn 1975 gyda BA mewn Daearyddiaeth Ddynol.

Joe Doublet

Graddiodd yn 2002 gyda PhD mewn Asesiad Effaith Amgylcheddol.

Matthew Duke

Graddiodd yn 1987 gyda BSc mewn Daeareg.

Paula Edze

Graddiodd yn 2009 gyda MSc ym maes Monitro Amgylcheddol a Dadansoddi.

Jerry Evans

Graddiodd yn 1983 gyda BSc mewn Daearyddiaeth.

Sizwe Mabaso

Graddiodd yn 2011 gyda MSc mewn Gis a Synhwyro o bell.

Andrew McDonald

Graddiodd yn 1972 gyda BSc mewn Daearyddiaeth.

Mary Morgan

Graddiodd yn 1967 gyda BSc mewn Daearyddiaeth a Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Ian Wilkinson

Graddiodd yn 1984 gyda BSc mewn Daeareg ac yn 1989 gyda PhD mewn Daeareg.

David Williams

Graddiodd yn 1978 gyda BA mewn Daearyddiaeth.

Ffiseg

 

Rose Cooper

Graddiodd yn 2015 gyda MPhys mewn Ffiseg.

Matt Cook

Graddiodd yn 2015 gyda MPhys yn Astroffiseg.

Gwyddorau Biolegol

Ólafur Dýrmundsson

Graddiodd yn 1969 gyda BSc mewn Amaethyddiaeth ac yn 1972 gyda PHD mewn Amaethyddiaeth.

Geoff Richards graddiodd Geoff Richards mewn Imiwnfioleg a Chelloedd yn y Gwyddorau Biolegol yn 1990, gan ennill MSc mewn Microsgopeg Electron Biolegol yn 1991. 
Wenenda Garshon

Graddiodd yn 2014 gyda BSc mewn Amaethyddiaeth gyda Rheoli Cefn Gwlad.

Wyn Jones

Graddiodd yn 2013 gyda BSc mewn Amaethyddiaeth a Gwyddor Anifeiliaid.

Leila Kiersch

Graddiodd yn 2001 gyda BSc mewn Bioleg Amgylcheddol.

Coleen Miller

Graddiodd yn 1989 gyda BSc mewn Biocemeg.

Erisa Mukwaba

Graddiodd yn 2012 gyda MSc yn Rheoli'r Amgylchedd.

Louise Rickard

Graddiodd yn 1992 gyda BSc mewn Sŵoleg ac yn 1996 gyda PhD mewn Bioleg Môr.

Chris Skirrow

Graddiodd yn 1975 gyda BSc mewn Botaneg.


Graddiodd Cathy gyda BSc Swoleg yn 2013.

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Simon Ashley

Graddiodd yn 1985 gyda BSc(Econ) mewn Economeg a Gwleidyddiaeth.

Lance Batchelor

Graddiodd yn 1985 gyda BSc(Econ) mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol & Astudiaethau Strategol.

Darrin Best

Graddiodd yn 1987 gyda BA mewn Hanes a Gwleidyddiaeth.

Catherine Bishop

Graddiodd yn 1996 gyda MPhil mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Benjamin Blevins

Graddiodd yn 2009 gyda MSc(Econ) mewn Terfysgaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol.

Jeffery Bradford

Graddiodd yn 1996 gyda MSc mewn Astudiaethau Strategol.

Mick Buckley

Graddiodd yn 1986 gyda BSc(Econ) mewn Cysylltiadau Rhyngwladol ac Astudiaethau Strategol.

 Kerry Diamond

Graddiodd yn 1979 gyda BSc(Econ) mewn Economeg a Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Georgi Enchev

Graddiodd yn 2011 gyda BSc(Econ) mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Alexandra Fouracres

Graddiodd yn 1998 gyda BSc(Econ) mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol ac Ieithoedd Ewropeaidd.

Andrew Guy

Graddiodd yn 1969 gyda BSc(Econ) mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Angela Hawekotte

Graddiodd yn 1980 â Diploma mewn Cyfraith Ryngwladol a Chysylltiadau.

Peter Hill

Graddiodd yn 1980 gyda BSc (Econ) mewn Gwleidyddiaeth a Hanes Rhyngwladol.

Lynton Jones

Graddiodd yn 1967 gyda BSc(Econ) mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Mary Morgan

Graddiodd yn 1967 gyda BSc mewn Daearyddiaeth a Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

David Pearson

Graddiodd yn 1987 gyda BSc mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol ac Astudiaethau Strategol.

Thomas Pegram

Graddiodd yn 2002 gyda BSc (Econ) mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol a'r Gyfraith.

Arnold Spruit

Graddiodd yn 1994 gyda BSc (Econ) mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol ac Astudiaethau Startegic.

Bozok Yucel

Graddiodd yn 2010 gyda MSc (Econ) mewn Terfysgaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol.

Hanes

Darrin Best

Graddiodd yn 1987 gyda BA mewn Hanes a Gwleidyddiaeth.

Rachel Daniels

Graddiodd yn 1992 gyda BLib mewn Hanes a Gwybodaeth a Astudiaethau Llyfrgell.

Peter Hill

Graddiodd yn 1980 gyda BSc (Econ) mewn Gwleidyddiaeth a Hanes Rhyngwladol.

Andrew Jones

Graddiodd yn 1985 gyda BA mewn Hanes & Hanes Cymru.

Myra Kinghorn

Graddiodd yn 1973 gyda BLib mewn Hanes a Llyfrgellyddiaeth.

Jane Stilley

Graddiodd yn 1964 gyda BA mewn Hanes a Lladin.

Ieithoedd

Rima Dapous

Graddiodd yn 1993 gyda BA mewn Llenyddiaeth Saesneg ac Astudiaethau Ffrangeg.

Thomas Fillis

Graddiodd yn 2011 gyda BSc(Econ) mewn Astudiaethau Ewropeaidd ac Almaeneg.

Alexandra Fouracres

Graddiodd yn 1998 gyda BSc(Econ) mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol ac Ieithoedd Ewropeaidd.

Joe Goldstone

Graddiodd yn 2003 gyda BA mewn Almaeneg a Rheoli Busnes.

Roy Kift

Graddiodd yn 1965 gyda BA mewn Ffrangeg ac Eidaleg.

Jane Stilley

Graddiodd yn 1964 gyda BA mewn Hanes a Lladin.

Mathemateg

David Davies

Graddiodd yn 1966 gyda BSc mewn Mathemateg Gymhwysol.

Ian MacEachern

Graddiodd yn 1973 gyda BSc mewn Mathemateg Bur.

Saesneg

Rima Dapous

Graddiodd yn 1993 gyda BA mewn Llenyddiaeth Saesneg ac Astudiaethau Ffrangeg.

Sarah Hall

Graddiodd yn 1995 gyda BA mewn Hanes Celf a Saesneg.

Elizabeth Ross

Graddiodd yn 1996 gyda BA mewn Saesneg a Drama.

Y Gyfraith a Throseddeg

Dominic Bacon

Graddiodd yn 1986 gyda LLM yn Y Gyfraith.

Paul Butterworth

Graddiodd yn 1996 gyda LLB yn Y Gyfraith.

 

Fran Button

Graddiodd yn 1993 gyda LLB yn Y Gyfraith.

 

Jamie Chancellor

Graddiodd yn 2006 gyda BA yn Y Gyfraith gyda Chyfrifo a Chyllid.

Anne Davies

Graddiodd yn 1988 gyda LLB yn Y Gyfraith.

Henrietta De Salis

Graddiodd yn 1986 gyda LLB yn Y Gyfraith.

Nicholas Eldred

Graddiodd yn 1984 gyda LLB yn Y Gyfraith.

Suzanna Gwyn-Thomas

Graddiodd yn 2001 gyda LLB yn Y Gyfraith.

Angela Hawekotte

Graddiodd yn 1980 â Diploma mewn Cyfraith Ryngwladol a Chysylltiadau.

Carwyn Jones

Graddiodd yn 1988 gyda LLB yn Y Gyfraith.

Alexander Keepin

Graddiodd yn 1995 gyda LLB yn Y Gyfraith.

Kathryn Ludlow

Graddiodd yn 1985 gyda LLB yn Y Gyfraith.

Huw Morgan

Graddiodd yn 1982 gyda BSc(Econ) mewn Economeg a'r Gyfraith, yn 1983 gyda TAR ac yn 1993 gydag MPhil mewn Economeg.

Viktor Papatheodorou

Graddiodd yn 2001 gyda LLB yn Y Gyfraith.

 Siân Pearce

Graddiodd yn 2009 gyda LLB yn Y Gyfraith.

Thomas Pegram

Graddiodd yn 2002 gyda BSc (Econ) mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol a'r Gyfraith.

Imsal Shahid

Graddiodd yn 2007 with a LLB in Y Gyfraith.

Robert Williams

Graddiodd yn 1985 gyda LLB yn Y Gyfraith.

James Maitland Wood

Graddiodd yn 1987 gyda LLB yn Y Gyfraith.