Penwythnos Aduniad 2019

Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn dathlu ei chanmlwyddiant ar y cyd â Phenwythnos Aduniad Cymdeithas y Cyn-Fyfyrwyr

21 - 23 Mehefin 2019

Wrth i ni nodi canmlwyddiant Gwleidyddiaeth Ryngwladol ym Mhrifysgol Aberystwyth, rydym yn gwahodd cyn-fyfyrwyr, aelodau o staff a ffrindiau'r Adran i ymuno â'n dathliadau. Bydd penwythnos aduniad y cyn-fyfyrwyr yn gyfle perffaith i gwrdd â hen ffrindiau, cyd-fyfyrwyr, ac aelodau o staff, ail-fyw atgofion o fywyd coleg, dysgu mwy am y gwaith ardderchog sy'n cael ei wneud yn yr Adran heddiw, a thrafod ei chyfeiriad ar gyfer y can mlynedd nesaf.

Gan edrych ymlaen at gael eich croesawu yn ôl i Aber.

Rhagor o Wybodaeth

Ym mis Tachwedd 1918, cafodd David Davies, ynghyd â’i chwiorydd Gwendoline a Margaret, syniad eithriadol am ffordd i anrhydeddu bywydau dros gant o fyfyrwyr Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth a laddwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Bu eu gwaddol i greu Cadair Woodrow Wilson nid yn unig yn gyfrifol am sefydlu ein hadran, ond hefyd disgyblaeth Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn ei chyfanrwydd. Nododd y sylfaenwyr mai cenhadaeth graidd yr Adran oedd ‘yr angen i ystyried holl bobloedd y byd fel un’. Er iddynt bwysleisio bod ‘ymchwil yn fyd-eang ac yn dibynnu ar frwdfrydedd a chyfleoedd, ac nid yn gyfan gwbl ar y lle’, mae pob un ohonom sydd wedi treulio amser yn yr Adran yn gwybod pa mor unigryw a phwysig y mae’r lle wedi bod, ac yn parhau i fod heddiw.

Heddiw, mae cenhadaeth yr Adran yn parhau diolch i frwdfrydedd y sylfaenwyr a’r cenedlaethau o staff a myfyrwyr sydd wedi dod drwy’r Adran dros y ganrif ddiwethaf. Bydd penwythnos aduniad y cyn-fyfyrwyr yn caniatáu i ni ddathlu’r genhadaeth a sicrhau ein bod yn parhau ar flaen y maes wrth ymdrin â heriau byd-eang.

Bydd dathliadau’r penwythnos yn dechrau nos Wener 21 Mehefin 2019; yn parhau â rhaglen lawn ddydd Sadwrn, a fydd yn dod i ben mewn cinio dathlu, a chyfle i ymlacio ar fore dydd Sul. Rydym hefyd yn edrych ymlaen at gyfraniadau gan fyfyrwyr a staff presennol yr Adran.

Rydym yn falch iawn o gynnal y penwythnos mewn partneriaeth â Chymdeithas y Cyn-fyfyrwyr, a fydd yn cynnal eu haduniad blynyddol ar yr un penwythnos. Mae 2019 hefyd yn nodi canmlwyddiant bridio planhigion ym Mhrifysgol Aberystwyth – ac os adawoch chi yn 1969, beth am wneud y 50 mlwyddiant hwn ers graddio yn rheswm dros ddathlu gyda ni hefyd?

Rhaglen

GWENER 21ain MEHEFIN

16.00  - 16.30

Pwyllgor Cyffredinol CCF

Medrus

16.30  - 17.30

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CCF

Medrus

18.00  - 19.30

Derbyniad Croeso - Gan gynnwys diodydd a canapés. Llun grŵp.

Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol

20.00 - 22.00

Cwis Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Cwisfeistr - R.Gerald Hughes

Prif Neuadd Gwl. Ryng.

SADWRN 22ain MEHEFIN

10.00  -  16.00

Tŷ Agored Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol

10.00 - 13.00

 

10.00 - 11.00

 

 

11.00 - 12.00

 

 

 

12.00 - 13.00

Tu ôl i'r penawdau-dadleuon Gwl.Ryng.

 

Deborah Savage - "Is Democracy in Real Trouble? Or Is That Just Fake News?"

 

Elin Royles, Huw Lewis, Catrin Edwards: "European Regionalist Movements and Their Territorial Demands"

 

James Vaughan - "Socialism of Fools: Jeremy Corbyn, Antisemitism, and the Labour Party"

 

Ystafell Steve Crichter

10.00 - 13.00

 

10.00 - 11.00

 

 

11.00 - 12.00

 

 

 

12.00 - 13.00

Gwl.Ryng – Gwynebu Heriau Byd-Eang

 

Jan Ruzicka - "Nuclear Wars: Are We There Yet?"

 

Milja Kurki - "Exploring New Cosmological Imaginations: From International to Planetary Politics"

 

Richard Beardsworth - "Political Leadership and Climate Change"

 

Prif Neuadd

10.00 - 16.00

Arddangosfa Canmlwyddiant

Ystafell Orllewinol

10.00 - 14.00

Eich Atgofion - Dewch â’ch hen luniau a chofebion o Aber.

Prif Swyddfa

10.00 - 13.00

Cwrdd â'r Myfyrwyr Presennol

Ystafelloedd Seminar

11.00  - 12.00

Alumni CCF 1969 yn dod at ei gilydd

Medrus

12.00  - 13.30

Derbyniad Rhoddwyr

 

13.00  - 14.00

Llwybrau – Bywyd ar ôl Gwl.Ryng (Trafodaeth agored)

Prif Neuadd

14.00  - 16.00

Penblwydd Hapus Gwl.Ryng.

Darlith Aduniad gan Ken Booth

Cacen

Prif Neuadd

19.00  - 22.30

Swper Canmlwyddiant a CCF -

Côd gwisg smart

Medrus Mawr (Penbryn)

SUL 23ain MEHEFIN

10.00  - 13.00

Ymweliad CCF â champws IBERS i ddathlu canmlwyddiant Gorsaf Fridio Planhigion Cymru

Gogerddan

10.30  - 13.00

Dyfodol Alumni - Cinio

Prif Neuadd

 

Archebu