Digwyddiadau

I gael gwybod mwy am unrhyw ddigwyddiadau neu manylion cyffredinol am CCF ewch i'r ddolen yma:

https://osaannual.wordpress.com/

 

The Aber Spirit : student life through the deacades

 

Dydd Mercher 5ed o Fehefin 1yp - Llyfrgell Genedlaethol Cymru Aberystwyth

(Digwyddiad trwy gyfrwng y Saesneg)

 

Gwenda Sippings (Llywydd CCF) & Julie Archer (Archifydd PA)

 

Yn 2017 dathlodd CCF Aberystwyth ei phen-blwydd yn 125 oed.  Mae archifau'r Gymdeithas, a ddelir yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ac archifau'r Brifysgol ei hun, yn dyst i amrediad y profiadau a gynigwyd i fyfyrwyr dros y blynyddoedd ac i'r ffordd y mae'r Brifysgol wedi effeithio ar y dref. Yn ystod y cyflwyniad hwn, tynnir sylw at straeon o ddegawdau gwahanol a defnyddir eitemau o'r ddwy archif.

 

Mynediad am ddim trwy docyn. Tocynnau ar gael drwy ddilyn y ddolen yma.

 

Aduniad Blynyddol CCF yn Aberystwyth

Gwener 21 - Sul 23 Mehefin

Aduniad Blynyddol Cymdeithas y Cyn-fyfyrwyr yn Aberystwyth gan gynnwys Dathliadau Canmlwyddiant yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol ac IBERS. Roedd dros 200 o gyn-fyfyrwyr yn Aduniad y llynedd a gynhaliwyd ar yr un pryd â dathliadau Canmlwyddiant yr Adran Ddaearyddiaeth ac rydym yn gobeithio gweld mwy eleni.  

Cofrestrwch trwy ddilyn y ddolen yma.

Cliciwch yma i weld yr holl ddigwyddiadau alumni