Digwyddiadau

I gael gwybod mwy am unrhyw ddigwyddiadau neu manylion cyffredinol am CCF ewch i'r ddolen yma:

https://osaannual.wordpress.com/

 

Sioe Frenhinol Cymru - Derbyniad y Cyn-fyfyrwyr

Dydd Mercher 24ain o Orffennaf 1.30yp

Mae Prifysgol Aberystwyth a Chymdeithas y Cyn-fyfyrwyr yn eich gwahodd i dderbyniad y cyn-fyfyrwyr ar Faes Sioe Frenhinol Cymru* yn Llanelwedd.

Lleoliad: Pafiliwn Addysg, Stondin Prifysgol Aberystwyth G446.

Siaradwr: Yr Athro Iain Donnison Pennaeth IBERS

Galwch heibio i gymdeithasu â chyn-fyfyrwyr eraill, clywed am lwyddiannau’r Brifysgol dros y flwyddyn ddiwethaf ac ymunwch â ni i ddathlu canmlwyddiant bridio planhigion yn Aberystwyth.

Gweinir te prynhawn.

Byddem wrth ein bodd yn eich gweld chi yno ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael, felly rhowch wybod erbyn 15fed o Orffennaf os ydych yn dymuno dod trwy gofrestru isod

Cofrestrwch yma

*Noder nad yw gwahoddiad i’r digwyddiad hwn yn cynnwys tocyn mynediad i’r Sioe. 

 

 

Cliciwch yma i weld yr holl ddigwyddiadau alumni