Digwyddiadau

I gael gwybod mwy am unrhyw ddigwyddiadau neu manylion cyffredinol am CCF ewch i'r ddolen yma:

https://osaannual.wordpress.com/

 

Darlith Llanymddyfri CCF

Sadwrn 1af o Fehefin

Eleni bydd darlith Llanymddyfri yn cael ei thraddodi gan Dr Jan Ruzicka, aelod o staff yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol. Bydd yn cyflwyno canlyniadau ei ymchwil ar:

 

"The Clash of Vision and Personality: David Davies and E.H.Carr and International Politics in Aberystwyth”.                                                                

Dewch i ymuno ag aelodau o bob rhan o Gymru ar gyfer y sgwrs ddiddorol hon. Tocynnau am de a choffi am 10.30yb, yna’r ddarlith, sieri neu ddiod ysgafn, a chinio 2 gwrs am £26. Archebwch erbyn dydd Llun 20 Mai drwy lenwi y Ffurflen archebu.

 

Aduniad Blynyddol CCF yn Aberystwyth

Gwener 21 - Sul 23 Mehefin

Aduniad Blynyddol Cymdeithas y Cyn-fyfyrwyr yn Aberystwyth gan gynnwys Dathliadau Canmlwyddiant yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol ac IBERS. Roedd dros 200 o gyn-fyfyrwyr yn Aduniad y llynedd a gynhaliwyd ar yr un pryd â dathliadau Canmlwyddiant yr Adran Ddaearyddiaeth ac rydym yn gobeithio gweld mwy eleni.  

 

Mwy o fanylion drwy ddilyn y ddolen yma.

 

Cliciwch yma i weld yr holl ddigwyddiadau alumni