Ymuno â Chymdeithas y Cyn-fyfyrwyr

Wrth ymuno â Chymdeithas y Cyn-fyfyrwyr byddwch yn parhau â thraddodiad a gychwynnodd yn 1892, gan ddod yn rhan o gymdeithas sy’n un o’r rhai hynaf o’i bath yn y Deurnas Unedig. Mae dod yn aelod oes yn syml ac yn costio dim ond £20.  Llenwch Ffurflen Aelodaeth ar-lein ac e-bostowch i osaadim@aber.ac.uk , neu argraffwch a'i ddanfon at Louise Perkins Ysgrifenyddes Anrhydeddus, Prifysgol, Aberystwyth, Adeilad Cledwyn, Aberystwyth SY23 3DD.

Mae aelodaeth yn agored i holl gyn-fyfyrwyr, staff presennol a blaenorol Prifysgol Aberystwyth (neu CPC Aberystwyth, PC Aberystwyth, Coleg Llyfrgellwyr Cymru a Choleg Amaethyddol Cymru). Gall gwŷr/gwragedd yr aelodau, os nad ydynt eu hunain yn gyn-fyfyrwyr, ymuno â’r Gymdeithas fel Aelodau Cysylltiol a mwynhau pob braint sy’n gysylltiedig ag ymaelodi ac eithrio pleidleisio yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ac ethol cynrychiolwyr. 

Cylchgrawn Cymdeithas y Cyn-fyfyrwyr yw The Annual acmae’n cael ei anfon at yr holl aelodau bob flwyddyn. Ynddo ceir gwybodaeth a ffurflenni archebu ar gyfer Aduniad blynyddol y Gymdeithas.

Mae'r rhestr Aelodaeth Oes Cymdeithas y Cyn-fyfyrwyr yn cael ei gadw'n ddiogel o fewn y gronfa ddata cyn-fyfyrwyr sydd gan y Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni, ac mewn cydymffurfiad llwyr â'r datganiad diogelu data a phreifatrwydd Prifysgol Aberystwyth.

Cliciwch yma i lenwi Ffurflen Aelodaeth.