Miss Hayley Goddard

Miss Hayley Goddard

Individual Giving Officer

Datblygu a Chysylltiadau Alumni

Manylion Cyswllt

Proffil

Ymunodd Hayley â'r tîm ym mis Tachwedd 2017.

  • Cydweithio'n agos â'r adrannau academaidd, y gwasanaethau ac Undeb y Myfyrwyr, i ddod o hyd i brosiectau a fydd yn elwa o gael cyfraniadau gan gyn-fyfyrwyr a chyfeillion hael i Gronfa Aber ac i ystyried y prosiectau hynny.
  • Cyfleu'r effaith sylweddol y mae rhoddion gan gyn-fyfyrwyr a chyfeillion wedi'i chael ar brofiad myfyrwyr Aber.
  • Cynorthwyo ag ymgyrchoedd a gweithgareddau i godi arian i blaenoriaethau codi arian.