Cystadleuaeth Ffotograffiaeth

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnig gwobr o £50 i’r gyfres orau o ffotograffau o dan y teitl “Fy Hunaniaeth”.

Mae'r gystadleuaeth yn agored i unrhyw un sy'n 14-16 mlwydd oed, yn byw yng Nghymru, ac yn bwriadu mynychu'r Eisteddfod eleni. Croeso I chi ddefnyddio camera ffôn neu SLR - ond fod modd e-bostio'r lluniau atom ni.

I gystadlu, mae gofyn i chi dynnu hyd at 5 llun sy’n gweddu i’r teitl “Fy Hunaniaeth”, a'u danfon at dhp4@aber.ac.uk erbyn y 3ydd o Awst.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma: Cystadleuaeth Ffotograffiaeth.pdf

Am wybodaeth bellach neu gwestiynau, cysylltwch â Dyfan Powel ar dhp4@aber.ac.uk neu 01970 622573