Deuddydd Cynaliadwyedd 6ed Dosbarth

Deuddydd Cynaliadwyedd 2015

Cynhelir Deuddydd Cynaliadwyedd 2015 ar ddydd Iau a Gwener 10-11 Medi.

Os am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: Dr Rhys Dafydd Jones, rhj@aber.ac.uk; 01970 622647

Deuddydd Cynaliadwyedd 2014

Cynhaliwyd y Deuddydd Cynaliadwyedd cyntaf ym mis Medi 2014 i tua 80 o ddisgyblion Daearyddiaeth blwyddyn 13 o ysgolion Cymraeg y De-Orllewin.

Daearyddiaethau cynaliadwyedd: heriau, effeithiau, ac ymatebion

Diben y cwrs preswyl oedd tynnu ar arbenigedd staff ac ymchwil yr Adran Ddaearyddiaeth a Gwyddorau Daear (ADGD), Prifysgol Aberystwyth, er mwyn darparu cyflwyniad cynhwysfawr i fyfyrwyr blwyddyn 13. Roedd y cwrs yn cynnwys tair sesiwn o dan ofal darlithwyr ADGD oedd yn cysylltu’n uniongyrchol â themâu GG4. Cafwyd hefyd trafodaethau ar ddulliau ymchwil er mwyn astudio cyflwr yr amgylchedd. Darparwyd dau sesiwn byr ar y broses o wneud cais ar gyfer y Brifysgol gan staff sy’n gyfrifol am dderbyn myfyrwyr, a oedd o fudd i fyfyrwyr wrth iddynt gychwyn eu blwyddyn olaf yn yr Ysgol.

Dyfyniadau gan athrawon:

“Defnyddiol iawn ar gyfer G4 - uned cynaladwyedd. Disgyblion wir wedi mwynhau a derbyn blas ar fywyd fel myfyrwyr […] Cwrs defnyddiol iawn a threfnus IAWN. Diolch o galon i bawb. Bendant diddordeb i fynychu cwrs tebyg eto.”

“Wedi mwynhau mas draw - cwrs wedi ei drefnu yn hynod effeithiol. Cwrs buddiol i staff a disgyblion. Wir yn gobeithio y gwnewch chi BARHAU gyda'r cwrs preswyl y flwyddyn nesaf. Diolch o galon.”

“Cwrs buddiol tu hwnt. Braf cael cwrs cyfrwng Cymraeg a fydd yn hynod fuddiol ar gyfer eu hastudiaethau safon uwch a A2. Canmoliaeth uchel i'r holl staff. Gobeithio'n fawr fydd cwrs tebyg y flwyddyn nesaf.”

“Diolch yn fawr am drefnu deuddydd buddiol iawrn i'r disgyblion ac i ni fel athrawon. Pan ddaw at astudio G4 bydd y disgyblion yn elwa'n fawr o'r sesiynau. Gret i ni gael clywed ffeithiau a syniadau newydd hefyd. Y llety a'r arlwyo a'r adloniant wedi bod yn wych. Mwy eto, plîs!!”

Dyfyniadau gan ddisgyblion:

“Deuddydd wedi bod o fudd ar gyfer astudiaethau lefel A. Wedi rhoi blas o astudio Daearyddiaeth yn y Brifysgol hefyd. Cyfle da iawn.”

“Wedi cael y cyfle i wir gael teimlad o fod yn y Brifysgol.”

“Wedi bod o gymorth i mi wneud cais UCAS a'r cwrs lefel A Daearyddiaeth.”

“Yr ymweliad o fudd mawr er mwyn cyflwyno'r cwrs lefel A. Wedi gwneud i mi ddeall yn well byth sydd i ddod y flwyddyn nesaf. Y cydbwysedd rhwng y darlithoedd a'r cyfnod hamddena hefyd yn dda. Diolch i chi.”

“Teimlo'n fwy hyderus wrth fynd ymlaen i astudio'r cwrs lefel A eleni gan fod gen i wybodaeth cefndirol am y pwnc. Yn fuddiol wrth astudio cynaliadwyedd yn G4.”

 

Yr Athro Rhys Jones, Pennaeth Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, yn croesawu’r disgyblion i’r Deuddydd Cynliadwyedd