Mae Canolfan Cyrsiau Maes Daearyddiaeth a Daeareg Aberystwyth yn sylfaen delfrydol ar gyfer ysgolion a cholegau sy’n cynnig cydrannau gwaith maes Daearyddiaeth, Daeareg, astudiaethau amgylcheddol a phynciau tebyg ar gyfer TGAU a Safon Uwch.

Ein lleoliad a chyrchfannau gwaith maes...

Tref gymharol fach a chroesawgar yng ngorllewin Cymru yw Aberystwyth (neu Aber yn fyr). Mae Aberystwyth wedi ei leoli rhwng Elenydd i’r dwyrain, Parc Cenedlaethol Sir Benfro i’r de, Bae Ceredigion i’r gorllewin ac Eryri i’r gogledd. Golyga hyn fod y Ganolfan Cyrsiau Maes mewn lleoliad delfrydol yng Nghymru gyda mynediad i ystod eang o nodweddion ffisegol, dynol ac amgylcheddol.

Ceir llawer o leoliadau maes o fewn tafliad carreg i’r dref ac i brif gampws y Brifysgol ac mae posib cerdded i lawer neu gyrraedd mewn taith fer mewn car. Mae lleoliadau eraill cymharol agos hefyd, sydd tua awr yn y car, megis Cadair Idris a’r Wyddfa, sydd â thirwedd rhewlifol, ac hefyd tirwedd anhygoel Cwm Elan.

Mae Aber hefyd yn dref Prifysgol bywiog a chosmopolitan ond digon bach a hylaw i hwyluso llawer o weithgareddau ymarferol.

Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear...

Mae Canolfan Cyrsiau Maes Daearyddiaeth a Daeareg Aberystwyth yn cael ei redeg gan Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear a Phrifysgol Aberystwyth. Mae’r adran yn dathlu canmlwyddiant dysgu Daearyddiaeth yn Aberystwyth yn y flwyddyn 2017-18. Dros y blynyddoedd rydym wedi dod yn un o’r adrannau mwyaf blaenllaw o’i math yn y Deyrnas Unedig, gyda ymchwilwyr byd enwog a staff dysgu a staff cymorth sydd wedi ennill amrywiaeth o wobrau.

Arbeniga Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear mewn newid amgylcheddol Cwaternaidd, rhewlifeg, prosesau afonol, synhwyro o bell a GIS, cynaliadwyedd, trefoli, newid gwledig, daearyddiaeth hanesyddol a diwylliannol, ac astudiaethau gwleidyddol, yn ogystal â daeareg gymhwysol, geo- a hydrogemeg a pheryglon daearegol yn cynnwys llosgfynyddoedd a daeargrynfeydd.

Beth ydym yn gynnig...

Rydym yn falch o allu cynnig cyfle i grwpiau TGAU a Safon Uwch i ymweld a’r amglchoedd rhyfeddol sydd o’n cwmpas, a manteisio ar  lety gyda phrisiau cymedrol a phecynau bwyd. Hefyd rydym yn gallu cynnig arweiniad a barn arbenigol gan ein staff darlithio mewn unrhyw un o’r pynciau uchod, ac yn hapus i drafod cyfleoedd gwaith maes a materion ymarferol a gweinyddol gyda chi. Gallwn hefyd ddarparu cefnogaeth gwaith maes (yn cynnwys benthyg offer), yn ogystal â gofod labordy, cyflysterau cyfrifiaduron ac ystafelloedd seminar ar gyfer sesiynau paratoi a dadansoddi data gwaith maes.

Cysylltu â’r tîm...

I drafod eich cyfleoedd gwaith maes, materion ymarferol a gweinyddol a chostau, cysylltwch â’r tîm Canolfan Cyrsiau Maes ar toh08@aber.ac.uk. Edrychwn ymlaen i’ch croesawu chi i Aberystwyth.