Cyfleoedd Cyllido ym Mhrifysgol Aberystwyth

Ceir nifer o gyfleoedd cyllido ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno astudio am radd PhD, gan gynnwys cystadleuaeth Ysgoloriaeth Datblygu Gyrfa Ddoethurol Aberystwyth, ac ysgoloriaethau Adrannol.

Mae’r ADGD yn cynnig ysgoloriaethau i ymgeiswyr o’r DG neu’r UE sydd â chefndir academaidd rhagorol ac sy’n dymuno astudio am PhD llawn amser mewn maes sy’n berthnasol i ddiddordebau un o grwpiau ymchwil yr Adran: Rhewlifeg, Newid Amgylcheddol Cwaternaidd, Deinameg Basn yr Afon a Hydroleg, Daearyddiaeth Ddiwylliannol a Hanesyddol, Daearyddiaeth Wleidyddol Newydd. Wrth ymgeisio, rhaid dilyn yr un drefn ag wrth ymgeisio am ysgoloriaethau’r DCDS uchod. Gall ysgoloriaethau gynnig ffioedd yn unig neu ffioedd a chynhaliaeth.

Mae gan yr Adran gysylltiadau hefyd gyda rhaglen Bartneriaeth yr AHRC yn y De, y Gorllewin a Chymru. Mae’r rhaglen hon yn dyfarnu 52 o ysgoloriaethau doethurol ar gyfer mynediad ym Medi 2015. Rydym yn gwahodd ceisiadau neu fynegiant o ddiddordeb gan fyfyrwyr a hoffai ymchwilio yn y meysydd canlynol:

Daearyddiaeth Ddiwylliannol, Daearyddiaeth Hanesyddol, Daearyddiaethau Treftadaeth a Chof, Daearyddiaethau Symudedd, y Tirlun a Daearyddiaeth Ddiwylliannol, Hanes Amgylcheddol Digwyddiadau Tywydd Eithafol, Daearyddiaethau Diwylliannol a Hanesyddol Cymru, yr Alban ac Iwerddon, Daearyddiaeth a Pherfformio, a Daearyddiaeth ac Ysgrifennu Creadigol.

Gellir cael mwy o wybodaeth am y bartneriaeth hon yma: AHRC South, West and Wales Partnership programme (yn Saesneg yn unig).