Neges gan y GeogSoc...

 

Helo! Ni yw’r GeogSoc – un o gymdeithasau mwyaf a gorau Prifysgol Aberystwyth!

Rydym ni’n cynnig cyswllt pwysig iawn rhwng yr adran a’r myfyrwyr, yn helpu i greu awyrgylch cyfeillgar ar gyfer eich astudiaethau. Rydym yn cyfarfod bob dydd Mawrth er mwyn cymdeithasu – yn ymweld â nifer o dafarndai’r dre – yn ogystal â threfnu tripiau lleol ac ar hyd a lled Cymru, a chynnig tomen o gymorth addysgol. Does dim ots beth yw’ch cwrs, rydym am eich croesawu â breichiau agored!

Aelodau Pwyllgor y GeogSoc yn 2017-18

Matthew Longden - Llywydd
Marcus Camm - Is-lywydd
Bronwyn Aykroyd -  Trysorydd
Stewart Firth - Ysgrifennydd
Katie Owen - Ysgrifennydd Cymdeithasol
Evie Maddocks - Ysgrifennydd Cymdeithasol
Savannah Ford - Swyddog Tripiau
Sharman Jones - Swyddog Addysg
Alex Oakley - Swyddog Cyhoeddusrwydd
Cerys Smith - Swyddog Cymreig