Pam astudio gyda ni?

Yr ‌Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear yw un o’r mwyaf o’i bath yn y DU, ac mae’n cynnig cyfoeth o gynlluniau gradd sengl yn ogystal â nifer o gynlluniau Cyfun a rhaglenni Prif Bwnc/Is-bwnc.

Mae’r dysgu yn yr Adran yn gyson wedi cael ei raddio’n ‘rhagorol’ gan ein myfyrwyr a gan yr Archwiliad Ansawdd Dysgu cenedlaethol, a rhoddir ein hymchwil yn aml ymhlith goreuon prifysgolion y DU.

Rydym yn cynnig cyfleoedd i deithio dramor, gan gynnwys dosbarthiadau maes rhyngwladol, blwyddyn astudio dramor yn yr Unol Daleithiau ac Ewrop, a grantiau teithio, yn ogystal ag amrywiaeth o ysgoloriaethau a bwrsariaethau. Rydym hefyd yn annog ein myfyrwyr i gymryd rhan yng Nghynllun Blwyddyn mewn Gwaith y Brifysgol er mwyn cael ychydig o brofiadau’r ’byd go iawn’.

Mae yna gymuned fywiog o fyfyrwyr yn yr Adran, cymuned sy’n cael ei harwain gan y Gymdeithas Ddaearyddiaeth / Geography Society, sydd wrthi’n trefnu ystod o ddigwyddiadau academaidd, cymdeithasol a digwyddiadau codi arian yn ystod y flwyddyn.

Am fwy o fanylion ynglŷn ag astudio yn Aberystwyth, neu er mwyn trefnu i ymweld, cysylltwch â’n Swyddog Derbyn ar 01970 622596 neu iges-admissions@aber.ac.uk. Edrychwn ymlaen at eich gweld yn Aberystwyth yn fuan!