Y Croeso Mawr a’r Wythnos Ymgartrefu

Croeso i flwyddyn academaidd 2021/22. Rydym wedi creu'r dudalen hon i'ch helpu i lywio'ch wythnos gyntaf gyda ni ym Mhrifysgol Aberystwyth. P'un a ydych chi'n dychwelyd i astudio gyda ni neu'n fyfyriwr newydd sy'n ymuno â'n hadran, rydyn ni'n edrych ymlaen at gwrdd â chi yn ystod y Croeso Mawr a'r Wythnos Ymgatrefu. 

Gwybodaeth i fyfyrwyr israddedig newydd

Dyddiad

Amser

Digwyddiad

Gwybodaeth am y digwyddiad

Location
(Online or physical location)

27/09/2021

Yn eich amser eich hunain

Croeso i fyfyrwyr newydd

Cyflwyniad o Groeso ar gyfer holl fyfyrwyr y Cyfadran Gywddorau Daear

Sgwrs gan PVC y Cyfadran yr Athro Neil Glasser Gorfodol

Ar lein.

Cliciwch yma.

27/09/2021

3-4yp

Cwrdd a’ch  Canllaw Cymheiriad

Cyflwyniad i'r cynllun Canllawiau Cymheiriaid gan Tom a John, a chyfle i gwrdd â myfyrwyr / tywyswyr. Dewisol ond wedi'i annog yn gryf i bob myfyriwr Lefel 1 yn DGES.

 

Ar lein.

Anfonir gwahoddiad Microsoft Teams atoch

27/09/2021

Yn eich amser eich hunain

Os dych chi’n colli’r digwyddiad byw uchod.

Cyflwyniad i'r cynllun Canllawiau Cymheiriaid (Sgwrs gan Dr Tom Holt)

Ar lein.

Cliciwch yma.

28/09/2021

Yn eich amser eich hunain

Croeso i fyfyrwyr newydd

Sgwrs Groeso ar gyfer holl fyfyrwyr yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear GORFODOL (Sgwrs gan Dr Jesse Heley)

Ar lein.

Cliciwch yma

28/09/2021

Amser i’w gadarnhau trwy ebost wrth y Cydlynydd Tiwtorialau

Cyfarfodydd Tiwtoriaid Personol gyda eich grŵp tiwtorial

Cyfarfodydd Tiwtoriaid Personol gyda eich grŵp tiwtorial GORFODOL

Bydd eich tiwtor personol yn anfon e-bost atoch.

 

28/09/2021

Yn eich amser eich hunain

Cyfarfod i fyfyrwyr newydd (Cymraeg yn unig)

Sgwrs: Astudio trwy gyfrwng y Gymraeg gan Dr Cerys Jones

Ar lein.

Anfonir dolen we atoch

 

28/09/2021

2-4yp

Clinic cofrestru myfyrwyr newydd

Clinic cofrestru ‘galw i mewn’

Ar lein.

Anfonir gwahoddiad Microsoft Teams atoch

 

29/09/2021

3-4 yp

Sesiwn GeogSoc (opsiynol):

 

Dyma be licen i fod wedi gwybod y llynedd’ gan GeogSoc

Ar lein

Anfonir gwahoddiad Microsoft Teams atoch

29/09/2021

Amserau gwahanol

Sesiwn galw heibio Canllaw Cymheiriad

Sesiynau galw heibio Canllaw Cymheiriaid Dewisol, trwy Dimau MS gyda Chydlynwyr Canllawiau Cymheiriaid yn bresennol:

 

10-10.30yb

Daearyddiaeth a Daearyddiaeth Ffisegol

 

11-11.30yb

Daearyddiaeth Ddynol a Chymdeithaseg

 

13-13.30yp

Gwyddor yr Amgylchedd a Gwyddor Daear Amgylcheddol

 

14-14.30yp Daearyddiaeth

           

Ar lein.

Anfonir gwahoddiad Microsoft Teams atoch

30/09/2021

Yn eich amser eich hunain

Ar gyfer fyfyrwyr newydd

‘Cael y mwyaf o’ch gradd’ GORFODOL

(Sgwrs gan Dr Jesse Heley)

Ar lein.

Cliciwch yma

30/09/2021

Yn eich amser eich hunain

Ar gyfer fyfyrwyr newydd

Sgyrsiau llyfrgell trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg (gyda llyfrgellydd pwnc ADGD) GORFODOL

Saesneg:

Cliciwch yma

 

Cymraeg:

Cliciwch yma

 

 

 

01/10/2021

DIGWYDDIADAU CROESO AR GYFER Y GWAHANOL SGIMAU YN ADGD

(WYNEB YN WYNEB), GORFODOL

Amser

 

Sgimau

Ystafell

10.00-11.00yb

BSc Gwyddor Amgylcheddol

B22, Adeilad Llandinam

11.00-12.00yp

BSc Gwyddor Daear Amgylcheddol

B22, Adeilad Llandinam

11.00-12.00yp

BSc Daeryddiaeth a BSc Geography

A6, Adeilad Llandinam

12.00-1.00yp

BSc Daeryddiaeth Ffisegol

B20, Adeilad Llandinam

2.00-3.00yp

BA Daearyddiaeth Ddynol and BA Cymdeithaseg

A6, Adeilad Llandinam

2.00-3.00yp

Joint Honours Schemes

G3A, Adeilad Llandinam

 

Gwybodaeth i fyfyrwyr uwchraddedig newydd

Dyddiad

Amser

Digwyddiad

Gwybodaeth am y digwyddiad

Location
(Online or physical location)

29/09/2021

10:00-11:00

Croeso i myfyrwyr Uwchraddedig y Cyfadran 

Cyflwyniad i ddiwylliant ymchwil, ymarfer a throsolwg o grwpiau ymchwil gan

PVC y Cyfadran

I’w gadarnhau

29/09/2021

11:00-13:00

Sesiwn cyflwniad a cyngor ADGD

Sesiwn cyflwniad a cyngor ADGD ar gyfer myfyrwyr PhD a MPhil

I’w gadarnhau

29/09/2021

13:00- 16:00

Cofrestru ar lein ar gyfer myfyrwyr UR

Digwyddiad cofrestru - pob arweinydd cynllun UR i fod ar gael

 

 

I’w gadarnhau

30/09/2021

11:00-12:00

Cyfarfodydd sgim MA a MSc

Cyfarfodydd gyda arweinydd cynllun

I’w gadarnhau

Gwybodaeth i fyfyrwyr sy'n dychwelyd

Diolch am ymweld â'r dudalen hon. Bydd y Rhaglen Wythnos Ymgartrefu (27 Medi 2021 – 1 Hydref 2021) ar gael yn fuan.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau penodol am yr Wythnos Ymgartrefu, anfonwch e-bost dgostaff@aber.ac.uk