Cysylltiadau Defnyddiol

Os ydych eisoes yn fyfyriwr yn ADGD bydd y tudalennau canlynol o ddefnydd i chi wrth i chi drefnu eich astudiaethau. Cliciwch ar y dolenni priodol isod.

 

Face Hoffwch ni ar Facebook

Twitter Dilynwch ni ar y Trydar

 

Mae’r swyddfa gyffredinol ar agor rhwng 10 a 4yp yn ystod y tymor.