Ymestyn Allan

Mae Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear yn falch i gefnogi ystod o ddigwyddiadau ymestyn allan ar gyfer y cyhoedd, ysgolion a cholegau.

Os ydych yn fyfyriwr ar hyn o bryd, ac sydd â diddordeb mewn helpu yn ystod diwrnod agored ‘Mynediad Am Ddim’ y Brifysgol, y Ffair Wyddoniaeth, a llu o ddigwyddiadau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM), cysylltwch â'ch tiwtor academaidd neu tiwtor personol.

Mae rhagor o wybodaeth ar gyfer ysgolion a cholegau ar gael yma: Gwybodaeth i Ysgolion a Cholegau.