Sioned Llywelyn

Photograph of Sioned Llywelyn.Ymgeisydd PhD
BSc Daearyddiaeth (Prifysgol Aberystwyth); MSc Newid, Effaith ac Addasu Amgylcheddol (Prifysgol Aberystwyth)

Cyswllt

Ebost: sil14@aber.ac.uk
Swyddfa: E12 Llandinam
Ffôn: +44 (0)1970 628 608

Traethawd Ymchwil

Archwilio’r posibiliadau ar gyfer mewnblannu dealltwriaeth geomorffolegol o fewn cadwraeth treftadaeth ddaearyddol Cymru

Goruchwyliwr: Dr Hywel Griffiths, Yr Athro Stephen Tooth, Dr Cerys Jones

Proffil

Ar ôl derbyn gradd dosbarth cyntaf mewn Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 2014, treuliodd Sioned flwyddyn yn astudio gradd MSc ar Newid, Effaith ac Addasu Amgylcheddol, gan gyflwyno traethawd hir ar “Effaith pori dwys ar gyfradd resbiradaeth pridd yng Nghanolbarth Cymru”.

Bellach, ar ôl derbyn ysgoloriaeth gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, mae’n parhau yn yr adran gan ymchwilio tuag at radd doethuriaeth ym maes geomorffoleg. Fel rhan o’r gwaith, bydd hi’n edrych ar sut i hyrwyddo ymwybyddiaeth o geomorffoleg mewn ardaloedd yng Nghymru, gan edrych ar le’r ardaloedd hynny mewn diwylliant Cymraeg ar hyd y canrifoedd.

Ffynhonnell Gyllido

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Dysgu

Yn 2015/16 bydd Sioned yn cyfrannu tuag at ddysgu ar y modiwlau canlynol:

  • DA11910 - Tiwtorial Lefel 1
  • DA10810 - Amgylchedd Cymru
  • DA10910 – Methodoleg Maes Amgylcheddol

DA28610 - Cyfathrebu Cymdeithas a Gwyddor