Rhaglen hyfforddi newydd ar gyfer athrawon cynradd ac uwchradd

Addysga tu hwnt i'r ffiniau am brofiad hollgynhwysol

Ein Cenadwri: Datblygu athrawon sy’n arweinwyr rhagorol, dyfeisgar a chreadigol er mwyn diogelu llwyddiant a lles pob plentyn a pherson ifanc yn y dyfodol.

Lawrlwythwch y Aber Addysgu+ Taflen (130 KB)

Am 125 o flynyddoedd, mae Prifysgol Aberystwyth wedi darparu rhaglenni hyfforddi athrawon.

O fis Medi 2019, bydd yr Ysgol Addysg ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cyflwyno rhaglen integredig newydd, Tystysgrif Uwchraddedig mewn Addysg, a fydd yn cynnig dau lwybr i Statws Athro Cymwysedig:

  1. Tystysgrif Cynradd Uwchraddedig mewn Addysg (TAR) gydag Ategiad Uwchradd
  2. TAR Uwchradd gydag Ategiad Cynradd

Bydd y cyrsiau a fydd ar gael ar gyfer mynediad yn 2019 yn rhai arloesol. Gallwch ddewis cymryd y TAR Cynradd a chael y profiad o addysgu mewn ysgol uwchradd; ac yn yr un modd, os dewiswch gymryd TAR Uwchradd, fe gewch brofiad o addysgu plant mewn ysgolion cynradd. Felly mae ein cyrsiau yn rhoi’r sylfaen cywir o sgiliau ichi i addysgu yn y naill sector a’r llall.

Datblygwyd ein rhaglenni Hyfforddiant Cychwynnol i Athrawon mewn partneriaeth â’r awdurdod addysg lleol (Cyngor Sir Ceredigion) yn ogystal ag ysgolion cynradd ac uwchradd ar draws canolbarth Cymru.

Pam ddylech chi ddewis Aberystwyth am ein rhaglenni hyfforddi athrawon?

Cewch eich hyfforddi i:

  • Fod yn ddyfeisgar a chreadigol
  • Addysgu yn holistig ym mha math o ysgol ac ym mhob cyd-destun
  • Addysgu’n effeithiol ar draws y cyfnodau
  • Cofleidio ‘Ein Cenadwri Genedlaethol’ yn hyblyg
  • Datblygu’n ymarferwyr sy’n adfyfyrio’n gyson
  • Seilio eich addysgu ar ymchwil

Cewch eich hyfforddi gan bartneriaeth integredig o ysgolion (sy’n cynnwys clystyrau o ysgolion uwchradd, cynradd, a dilyniannol). Cewch eich cynorthwyo gan staff yn y brifysgol ac yn eich dewis bartner-ysgolion. Cewch hefyd y cyfle i hyfforddi yn nifer o’n hysgolion arloesol yn ein rhanbarth.

 

Lawrlwythwch y Aber Addysgu+ Taflen (130 KB)