Cynhadledd Byd Plentyn 2018 - Esgidiau newydd, Cyfeiriadau newydd

Cynhadledd Ryngwladol 11-13 Gorffennaf 2018

Prifysgol Aberystwyth, Campws Penglais, Aberystwyth, Cymru, Y DU

 

Trefnir Cynhadledd “Byd Plentyn – Esgidiau newydd, Cyfeiriadau newydd” i adeiladu ar lwyddiant cynhadledd 2014 “Byd Plentyn – Camau Nesaf” I ganolbwyntio ar gysyniadau newydd mewn Iechyd a Lles, Addysgeg, a Gweithio gyda Phlant, gyda’r nod o alluogi cydweithio, creu polisi effeithiol a rhannu arfer orau mewn astudiaethau plentyndod o fewn dimensiwn strategol rhyngwladol.

Wedi’i hanelu’n bennaf at gynulleidfa broffesiynol a chynulleidfa ymchwil addysgol, bydd y canfyddiadau’n berthnasol ar draws ystod o ddisgyblaethau, gan gynnwys llunio polisi llywodraethol, gofal cymdeithasol a chyflawniad gweithredol gwasanaethau cyhoeddus.  Bydd ystod eang y gynhadledd yn hynod berthnasol ar gyfer llywodraeth rhyngwladol, cenedlaethol, rhanbarthol a lleol, ynghyd ag ymarferwyr addysgol proffesiynol, ac o ddiddordeb uniongyrchol i’r cyhoedd.

Bydd y Siaradwyr Allweddol yn cynnwys:

  • Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru.
  • Yr Athro Janet Boddy, Cyfarwyddwr, Canolfan Arloesi ac Ymchwil mewn Plentyndod ac Ieuenctid, Ysgol Addysg a Gwaith Cymdeithasol, Prifysgol Sussex, Brighton.
  • Yr Athro Anne Trine Kjørholt, Canolfan Norwy ar gyfer Ymchwil Plant, Yr Adran Addysg a Dysgu Gydol Oes, Prifysgol Gwyddoniaeth a Thechnoleg Norwyaidd.
  • Dr Evelyn Arizpe, Uwch Ddarlithydd, Llenyddiaeth a Llythrennedd Plant, Ysgol Addysg, Prifysgol Glasgow.
  • Siaradwyr eraill i ddilyn

Galwad am Grynodebau